Sługa Boży Bp Piotr Gołębiowski

… Pragnę w szczególny sposób wspomnieć sługę Bożego bpa Piotra Gołębiowskiego, który strzegł powierzonej mu owczarni z łagodnością i wytrwałością.

(Jan Paweł II, Sandomierz, 12 czerwca 1999)

bpgolebiowski

Bp. Piotr Gołębiowski był proboszczem naszej parafii.1 Obecnie toczy się jego proces beatyfikacyjny, nad którym pieczę sprawuje Diecezja Radomska.

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego ks. biskupa Piotra Gołębiowskiego

Duchu Święty, który serce biskupa Piotra rozpaliłeś wielką miłością do Najświętszego Sakramentu i bezgranicznym zawierzeniem Niepokalanej Dziewicy, uczyń Go orędownikiem naszych spraw przed Bogiem,a mnie udziel łaski……,o którą z ufnością proszę za Jego wstawiennictwem. Amen.


Galeria zdjęć

Wizytacja kanoniczna parafii przez ks. bpa Piotra Gołębiowskiego

Zdjęcia otrzymaliśmy dzięki uprzejmości pana Ludomira Włodarskiego, krewnego ks Władysława Włodarskiego


Strony internetowe poświęcone tej postaci

Poniżej przedstawiono linki do różnych stron internetowych, na których można znaleźć szerszą informację o postaci Sługi Bożego

Oprócz powyższych, w internecie znajduje się wiele stron, na których są wzmianki o obecności bpa Piotra Gołębiowskiego na różnych uroczystościach - np.: udzielenie sakramentu Bierzmowania, wizytacja kanoniczna itp.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License