Sakrament Pokuty

Pokuta to sakrament, w którym Pan Bóg przez posługę kapłana odpuszcza człowiekowi grzechy. Człowiek wierzący powinien w miarę swoich możliwości korzystać z dobrodziejstwa sakramentu pojednania godnie i możliwie często, a bezzwłocznie w przypadku popełnienia grzechu ciężkiego (świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej).
Ze spowiedzi w naszej parafii można korzystać:
• codziennie przed każdą Mszą św.
• w niedzielę przed lub podczas Mszy św.
• w pierwsze piątki miesiąca – godzinę przed Mszą św.
• w czasie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych w wyznaczonym czasie.
• dodatkowo w terminach podawanych w ogłoszeniach

Spowiedź osób chorych w pierwsze piątki miesiąca i według indywidualnych zgłoszeń.

Aby dobrze się wyspowiadać należy spełnić następujące warunki:
• rachunek sumienia,
• żal za grzechy,
• mocne postanowienie poprawy,
• szczera spowiedź
• zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Skutki duchowe sakramentu pokuty są następujące:
• pojednanie z Bogiem, przez które penitent odzyskuje łaskę uświęcającą;
• pojednanie z Kościołem;
• darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy śmiertelne;
• darowanie, przynajmniej częściowe, kar doczesnych, będących skutkiem grzechu;
• pokój i pogoda sumienia oraz pociecha duchowa;
• wzrost sił duchowych do walki, jaką musi prowadzić chrześcijanin.

Czytaj więcej: http://www.spowiedz.katolik.pl/

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License