Sakrament Eucharystii

Eucharystia, czyli Najświętszy Sakrament Ołtarza, to prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa pod postacią chleba i wina. Do pełnego uczestnictwa we Mszy św. upoważnia stan łaski uświęcającej, którą odzyskujemy w sakramencie pokuty.

Msze św. w naszej parafii sprawowane są w:
• Niedziele i Święta o godz.: 8:00; 10:00; 12:00; 16:00;
• Dni powszednie o godz.: 7:30 lub 17:00; (16:00 w okresie zimowym, tzn. od 1 października do Wielkanocy);
• Dni powszednie w Adwencie o godz. 7:00.

Pierwsza Komunia Święta dzieci w naszej parafii (od 2016 r.) odbywa się w klasie trzeciej szkoły podstawowej, tradycyjnie w III niedzielę maja.
Do tej uroczystości dzieci przygotowują się wraz z całą rodziną poprzez wspólną rodzinną modlitwę, rozmowy z rodzicami, w ramach katechizacji szkolnej i parafialnej oraz przez udział w niedzielnych Mszach św.
Wszystkie dzieci z klasy trzeciej szkoły podstawowej, które przynależą do naszej wspólnoty parafialnej winny być zgłoszone do I Komunii świętej przez rodziców we wrześniu (na początku roku szkolnego). Ponieważ do Pierwszej Komunii może przystąpić osoba ochrzczona, zamieszkała na terenie parafii, w terminie wyznaczonym przez księdza należy dostarczyć świadectwo chrztu dziecka (nie dotyczy dzieci, które były chrzczone w naszej parafii). Rodziców wraz z dziećmi zachęcam do uczestniczenia, przez cały rok w niedzielnej Mszy św. o godz. 12.00.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License