Rekolekcje Adwentowe

R E K O L E K C J E A D W E N T O W E

SOBOTA, 4 Grudnia

8:00
Msza Święta na rozpoczęcie rekolekcji z nauka dla starszych, chorych, samotnych,
10:00
Msza Święta z nauką dla dzieci i młodzieży
16:00
Msza Święta dla KŻR i słuchaczy Radia Maryja

NIEDZIELA, 5 Grudnia

8:00
Msza Święta z nauką ogólną
10:00
Msza Święta z nauką ogólną
12:00
Msza Święta z nauką dla dzieci i młodzieży
16:00
Msza Święta z nauką ogólną

PONIEDZIAŁEK, 6 Grudnia
Odpust parafialny ku czci św. Mikołaja – Spowiedź święta dla całej parafii

8:00
Msza Święta z nauką ogólną
10:00
Msza Święta z nauką ogólną
12:00
Suma odpustowa pod przewodnictwem JE Ks. Bpa Edwarda Frankowskiego
Po sumie spotkanie biskupa ze słuchaczami Radia Maryja
16:00
Msza Święta z nauką ogólną

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License