Wieczny odpoczynek racz mu dać , Panie...
Ks. kan. Roman Stępień


Dzisiaj, 20 kwietnia 2012 r, w godzinach porannych w domu parafialnym zmarł nagle ks. kan. Roman Stępień, proboszcz parafii w Baćkowicach od 2007 r. Urodził się 9 sierpnia 1946 roku w Goźlicach. Po odbyciu studiów filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu, 10 czerwca 1972 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Piotra Gołębiowskiego. Jako wikariusz pracował w parafiach: Wielka Wola (1972-1974), Rajec (1974-1975), Osiek (1975-1977), Brzóza (1977-1979), Skrzynno (1979-1980), Pilczyca (1980-1981), Miedzierza (1981-1982), Iwaniska (1982-1984), Mirzec (1984-1986), Nowa Słupia (1986-1989). Proboszczem był w Boleszynie (1989-1996), Mominie (1996-2007) i Baćkowicach. Od 2009 był wicedziekanem dekanatu świętokrzyskiego. Był kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej w Sandomierzu.
Obrzędy żałobne odbędą się w kościele parafialnym i na cmentarzu w Baćkowicach. W niedzielę 22 kwietnia 2012 roku o godz. 18 przeniesienie zwłok do kościoła. Msza pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek 23 kwietnia 2012 o godz. 11.00.

cyt. za www.sandomierz.opoka.org.pl

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License