Niepokalane Serce Matki Bożej

Obraz

Kult

Pieśni

Idźmy, tulmy się, jak dziatki

Idźmy, tulmy się jak dziatki, * Do Serca Maryi Matki,
Czy nas nęka życia trud, * Czy to winy czerni brud!
Idźmy, idźmy ufnym krokiem, * Z rzewnym sercem, z łzawym okiem:
Serce to zna dzieci głos, * Odwróci bolesny cios.

Ach, to Serce dobroć sama, * Najczulszej z córek Adama,
Jest otwarte w każdy czas, * Samo szuka, wzywa nas:
"Pójdźcie do mnie, dziatki moje, * Wyczerpnijcie łaski zdroje;
Kto mnie znajdzie, życie ma, * Temu Syn zbawienia da"!

To Maryi Serca chwałą, * Że zgubionym Zbawcę dało;
Jemuś winien, świecie, cud, * Że Bóg zstąpił zbawić lud.
Pod Nim Jezusa nosiła, * Do Niego czule tuliła,
Wychowała, by By Bóg Syn, * Zgładził długi naszych win.

Więc do Ciebie, jak do matki * Idziem, tulim się, Twe dziatki:
Matko, ulżyj życia trud, * Zmyj z serc naszych winy brud!
Ty nas kochasz, a my Ciebie, * Niech się z Tobą złączym w niebie.
Matko, kto nie kocha Cię, * Dzieckiem Twym nie zowie się!

T: I. Czeżowska

Modlitwy

Akt poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi

Wiersze

*** [Hojne serce]1

Wiem, jak hojne bywa serce Twoje
I w dobroci swojej przebogate.
Pobłogosław rodzinom naszym,
Matko Boża, najlepsza z matek.

Wiem, jak bardzo ukochałaś Syna
I piosenki Mu rzewne nuciłaś,
Z radością Matczynego Serca
Do swych kolan Dzieciątko tuliłaś

Jako matka tuli skarb swój — dziecię
I opiece Twojej poleca,
Wielbi Ciebie promienny wschód słońca,
Wieczór; który srebrne gwiazdy wznieca!

Tak modlitwą wielbimy Ciebie,
Naszą pracą codzienną, gorliwą.
Zasyłamy cześć i dziękczynienie
Za szczęśliwy dzień i noc szczęśliwą.

Pobłogosław rodzinom naszym,
Dzieciom, w wieku młodym i wesołym,
Gdy na ścieżce życia stawiają
Krok swój pierwszy, nim pobiegną do szkoły.

Twemu sercu zawsze najbliższe
Szczere modły maleńkich dziatek,
Które swym serduszkiem wysławiają
Matkę Bożą, najlepszą z matek.

sł: Józef Baranowski

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License