† Ks. kan. Roman Stępień
Ks. kan. Roman Stępień

Kilka słów o życiu i osobie

Droga do kapłaństwa

Ks. kan. Roman Stępień urodził się 9 sierpnia 1946 roku w Goźlicach. Tam też się wychował. Razem z bratem Stanisławem służył do Mszy Świętej w swojej rodzinnej parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W latach 1966-1972 odbywał formację do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Ze względu na dobry słuch i piękny głos, jako kleryk pełnił w seminarium posługę kantora. 10 czerwca 1972 roku, z rąk ówczesnego Administratora Apostolskiego, Sługi Bożego bpa Piotra Gołębiowskiego przyjął święcenie kapłańskie w katedrze sandomierskiej.

Posługa wikariusza

W 1972 roku — roku I pierwszego nawiedzenia polskich parafii przez Matkę Bożą w jej jasnogórskim wizerunku — ks. Roman został wikariuszem w parafii p.w. Przemienienia Pańskiego - sanktuarium Chrystusa Cierniem Koronowanego oraz Krwi Zbawiciela w Paradyżu-Wielkiej Woli. Po dwuletniej pracy duszpasterskiej w Paradyżu przyszły kolejne parafie wikariuszowskie: Rajec (1974-1975), Osiek (1975-1977), Brzóza (1977-1979), Skrzynno (1979-1980), Pilczyca (1980-1981), Miedzierza (1981-1982), Iwaniska (1982-1984), Mirzec (1984-1986) oraz Nowa Słupia (1986-1989).

Probostwo

W 1989 roku ksiądz Roman objął swoje pierwsze probostwo w Boleszynie, gdzie kontynuował misję tworzenia parafii i budowy kościoła oraz plebanii. W 1996 roku został przeniesiony na probostwo w parafii p.w. św. Wojciecha w Mominie, gdzie posługiwał 11 lat. W 2007 roku, po śmierci swojego poprzednika, ks. Jana Szczodrego, objął swoja ostatnią proboszczowską placówkę w Baćkowicach. Tu od razu nie zaniedbując posługi duszpasterskiej zabrał się do modernizacji i remontów plebanii i kościoła współpracując z urzędem gminy w Baćkowicach. Wśród wykonanych prac można wymienić m.in: instalację centralnego ogrzewania na plebanii, remont łazienek i kuchni na plebanii, wymianę rynien i malowanie elewacji plebanii, porządkowanie terenu wokół plebanii i kościoła, restaurację ołtarza głównego i ołtarza św. Mikołaja, ułożenie kostki wokół kościoła, odnowienie zabytkowych figur znalezionych na strychu kościoła, odnowienie figurki Matki Bożej koło plebanii, remont organów, ułożenie nowej posadzki w kościele i zakrystii, instalacja elektrycznego ogrzewania w kościele, budowę kaplicy na cmentarzu, zbudowanie zbiorowej mogiły dla duszpasterzy Baćkowickich oraz uporządkowanie cmentarza i ułożenie kostki na jego alejkach. Za czasów proboszczowania ks. Romana Stępnia zostały zakupione nowe szaty liturgiczne do kościoła - w tym dwa piękne ornaty ze św. Mikołajem i wizerunkiem Niepokalanego Serca NMP, oraz dwa nowe sztandary procesyjne. W 2009 ksiądz Roman został wicedziekanem dekanatu świętokrzyskiego. Był również kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej w Sandomierzu. Jako kapłan gorliwie pełnił posługę w konfesjonale, pobożnie sprawował sakramenty, zwracał szczególna uwagę na śpiew liturgiczny. Przez całe swoje życie kapłańskie katechizował młodzież i dzieci ucząc religii i w szkołach i salkach katechetycznych, przygotowywał starannie kazania.

Osobowość

Ksiądz Roman Stępień słynął ze swej łagodności i pozytywnego stosunku do drugiego człowieka, czym zjednał sobie serca parafian ze wszystkich swoich parafii. Wielkie serce i sympatię okazywał również swym współbraciom w kapłaństwie, zarówno starszym, jak i młodszym. Wielokrotnie urządzał u siebie zjazd kursowy. Tej łagodności i dobroci nie odebrało mu nawet przeżywane cierpienie, które mężnie znosił. W 2010 roku choroba nowotworowa spowodowała, że ks. Roman przez ok. 2 miesiące przebywał w szpitalach na leczeniu. Po wyjściu ze szpitala wrócił jednak z nową energią do swej duszpasterskiej pracy. Wśród wartości ważnych dla ks. Romana była także miłość ojczyzny i tej małej - ziemi świętokrzyskiej i tej dużej, czyli Polski. Bardzo lubił pielgrzymować do sanktuarium w Kałkowie i do sanktuarium w Sulisławicach, toteż wielokrotnie organizował parafialne pielgrzymki do tych sanktuariów.

Śmierć i pogrzeb

Śmierć ks. Romana przyszła nagle w piątkowy poranek 20 kwietnia 2012 roku. W niedzielę, o godz. 18:00 odbyła się eksporta ciała zmarłego do kościoła w Baćkowicach i Msza Święta sprawowana pod przewodnictwem bpa pomocniczego Edwarda Frankowskiego. W poniedziałek, we wspomnienie liturgiczne św. Wojciecha odbył się pogrzeb księdza Romana. Mszy Świętej o godz 11:00 sprawowanej w parafialnej świątyni przewodniczył JE biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Koncelebransami byli księża z diecezji sandomierskiej i radomskiej oraz duchowieństwo zakonne. Wśród nich byli m.in. koledzy kursowi zmarłego kapłana, jego wszyscy wikariusze, ostatni proboszcz z placówki w Nowej Słupi — ks. Jan Mikos, rektor WSD w Sandomierzu - ks. dr Jan Biedroń, kustosz sanktuarium w Kałkowie - ks. inf. Czesław Wala, Ojciec Zygfryd Wiecha OMI – Superior Klasztoru na Świętym Krzyżu a także kapłani z dekanatu świętokrzyskiego. We Mszy Świętej uczestniczył brat księdza Romana - Stanisław Stępień z małżonką i rodziną oraz bardzo licznie wierni świeccy z parafii, gdzie pracował ksiądz Roman a także wiele sióstr zakonnych. Przy trumnie wartę pełnili strażacy, przedstawiciele władz samorządowych i członkowie towarzystwa literackiego z Warszawy. Kazanie wygłosił dziekan kursowy - ks. dr Waldemar Gałązka, oficjał Sądu Biskupiego w Sandomierzu. Przypomniał on wiernym sylwetkę duchową zmarłego kapłana, przypomniał jego dobre dzieła i zachęcał do modlitwy. Po Mszy Świętej swoje przemówienie wygłosił dziekan dekanatu świętokrzyskiego - ks. Jerzy Beksiński, po nim zaś do modlitwy za zmarłego kapłana zachęcał wiernych ks. bp Krzysztof Nitkiewicz. Ks. bp przypomniał również, ze po zmarłym kapłanie zostało w prezbiterium, puste miejsce, które trzeba wypełnić podążając szlakiem powołania kapłańskiego. Po tych słowach rozpoczęły się kolejne obrzędy pogrzebowe, po czym kondukt wyruszył na miejscowy cmentarz. Tam ciało ks. Romana zostało pochowane w kaplicy - wspólnej mogile kapłanów-duszpasterzy baćkowickich. Po złożeniu trumny w grobie wierni jako wyraz swojej pamięci złożyli kwiaty i wieńce oraz zapalili znicze.

Linki

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License