† Ks. Kazimierz Mral
K-Mral.jpg

Kilka słów na temat

Ks. Kazimierz Mral był proboszczem naszej parafii. Wsławił sie szczególnie jako wytrwały konserwator kościoła parafialnego.

Zdjęcia

KMral.png

Legitymacja szkolna (nauczyciela) ks. Kazimierza Mrala z czasów gdy był jeszcze wikariuszem na innej parafii.

Zdjęcie z legitymacji

zkolegami.png

Ks Kazimierz Mral (pierwszy z prawej) z kolegami

Ks-K-M.jpg

Ks Kazimierz Mral z kolegami

KW1-Ks.Mral.jpg

Na zdjęciach książeczka wojskowa ks. Kazimierza Mrala z wpisem do tzw. ponadkontyngentu.


W 1956 roku, na mocy Zarządzenia Sztabu Generalnego LWP rozpoczęto przymusowy pobór do wojska alumnów seminariów duchownych. Był to jeden z przejawów walki komunistycznego państwa z Kościołem Katolickim w Polsce. Więcej na ten temat mozna przeczytac na tej stronie.

KW2-Ks.Mral.jpg
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License