Kronika 2020
2020
6 grudnia Odpust parafialny. Dziś uroczystość Świętego Mikołaja, biskupa. Odpust w naszej parafii. Msze św. odbyły się jak w niedzielę. Dziękujemy ks. prał. Józefowi Szczepańskiemu za przyjęcie zaproszenia i wygłoszenie do nas Słowa Bożego. Niech święto Świętego Mikołaja usposobi nas do szerokiego otwarcia oczu i serca na drugiego człowieka. Ale niech oprócz wielu podarunków nie zabraknie także daru naszej modlitwy w ich intencji przez wstawiennictwo tego wspaniałego Świętego Biskupa.
listopad Odnowienie konfesjonału. W listopadzie zakończono prace przy odnowieniu konfesjonału. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do wykonania tych prac. Bóg zapłać. Zdjęcia można obejrzeć tutaj:https://drive.google.com/drive/folders/1bh8xrfB4s1X0ncl3I65HFKER5QEKkuWZ .
11 października Dzień Papieski. 11 października 2020 r., obchodzimy XX Dzień Papieski. W tym roku przebiega on pod hasłem „Totus Tuus” - Cały Twój – wezwaniem biskupim Karola Wojtyły pochodzącym z „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Zapraszamy na wspomnienie Osoby Świętego Jana Pawła II przygotowane przez uczniów klasy ósmej SP w Baćkowicach. Link do filmu https://youtu.be/AJBd9EOvLuQ.
23 sierpnia Dożynki parafialne. W czasie uroczystej Mszy św. o godz. 12.00 składaliśmy dziękczynienie Bogu za tegoroczne plony. Przepiękne wieńce dożynkowe przygotowane przez mieszkańców poszczególnych wiosek poświęcił Ks. proboszcz Jerzy Kubik. Uroczysta liturgia dożynkowa była okazją do modlitwy w intencji rolników, którzy licznie reprezentowali wszystkie sołectwa naszej parafii.
22 sierpnia Odpust parafialny . Dziś, we wspomnienie NMP Królowej jak co roku obchodziliśmy naszą uroczystość odpustową ku czci Niepokalanego Serca NMP. Msze Święte były odprawiane w porządku niedzielnym. Uroczysta Suma odpustowa rozpoczęła się o godz. 12:00, a na zakończenie Mszy Św. nastąpiła procesja eucharystyczna. W naszej parafialnej uroczystości uczestniczyli księża z naszego dekanatu.
15 sierpnia Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Dzisiaj obchodzimy Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W polskiej pobożności i tradycji ludowej uroczystość Wniebowzięcia zwana jest Świętem Matki Boskiej Zielnej. Od IX wieku w uroczystość Wniebowzięcia poświęca się pierwociny ziemi jakimi są pachnące zioła, piękne kwiaty, dojrzałe kłosy zbóż i owoce. Są one plonem łąk, lasów, sadów i ornej ziemi. Zioła mają swą leczniczą moc, a kwiaty wprawiają w zachwyt kolorystyką barw i zapachem. Przyniesione przez parafian piękne bukiety złożone ze zbóż, kwiatów, ziół i owoców święcone były na zakończenie wszystkich Mszy św.
1 lipca Nominacje kapłańskie. Z dniem 1 lipca ks. Bartłomiej Wilk został mianowany wikariuszem Parafii św. Michała Archanioła w Spie.Serdecznie dziękujemy Mu za pracę w naszej wspólnocie, za pracę z ministrantami, scholą i KSM- em, za pracę z dziećmi i młodzieżą, posługę w konfesjonale i przy ołtarzu, za trud związany z organizacją wyjazdów dla dzieci, młodzieży i dorosłych i za wszelkie dobro. Ks. Bartkowi Życzymy wszelkiej pomyślności, błogosławieństwa Bożego, darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej i wielu sukcesów duszpasterskich na nowej parafii. Szczęść Boże! Nowym wikariuszem w naszej parafii został mianowany przez ks. Biskupa ks. Mgr lic. Piotr Strojny.Witamy serdecznie księdza i życzymy owocnej posługi kapłańskiej w naszej parafii.
19 czerwca Rocznica święceń kapłańskich ks.Bartłomieja Wilka. 3 lata temu - 19 czerwca 2017r. ks. Bartłomiej Wilk przyjął święcenia kapłańskie.
14 czerwca Rocznica święceń kapłańskich ks. proboszcza Jerzego Kubika. 31 lat temu - 14 czerwca 1989r. ks. Jerzy Kubik przyjął święcenia kapłańskie.
11 czerwca Uroczystość Bożego Ciała.Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, w tradycji ludowej: Boże Ciało. Jest to w Kościele katolickim uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu, która ma charakter dziękczynny i radosny. W tym dniu wierni wspominają Ostatnią Wieczerzę i Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Tradycyjnie w naszej Parafii święto to wiąże się z procesją z Najświętszym Sakramentem. Procesja zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach, przy których czytane są związane tematycznie z Eucharystią fragmenty czterech Ewangelii.W tym roku, ze względu na pandemię ołtarze usytuowane były wokół Kościoła. W procesji uczestniczyła liczna grupa mieszkańców.
18 maja 100.rocznica urodzin Jana Pawła II.100 lat temu w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła – Święty Jan Paweł II. Wiele można pisać i mówić o Wielkim Polaku – Ojcu Świętym – wspaniałym człowieku. Każdy z nas ma własne przemyślenia, rozważania, podziękowania…Niech dzisiejsza rocznica, pozwoli znaleźć nam chwilę z Naszym ukochanym Papieżem. Zachęcamy do obejrzenia filmu biograficznego o Janie Pawle II:https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s lub poczytania Jego biografii https://domjp2.pl/jan-pawel-ii/dziecinstwo-jana-pawla-ii/.
12 kwietnia Wielkanocne wspomnienia.To pierwsze święta, gdy dla dobra nas samych oraz naszych rodzin i całego społeczeństwa, powinniśmy zostać w domu i świętować w gronie osób, z którymi mieszkamy. W załączonym filmie (podkład muzyczny w wykonaniu ks. Roberta Capały) przedstawiamy krótkie wspomnienia - ( kliknij w link)- https://youtu.be/tu1v1WtAVP0.+ Wielki Tydzień 2020r. - Tegoroczny Wielki Tydzień i Wielkanoc przeżywamy w domu ze względu na obecną sytuację. Przypominamy najistotniejsze szczegóły dotyczące Świąt Wielkanocnych. Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto obchodzone przez chrześcijan. Upamiętnia mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.; Wielki Czwartek – Jezus świętuje Paschę wraz z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.Msza Święta Wieczerzy Pańskiej, sprawowana jest właśnie na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina Swoje Ciało i Swoją Krew, a następnie dał Apostołom do spożycia oraz nakazał im, by czynili to na Jego pamiątkę. Podczas tego wydarzenia, Pan Jezus ustanowił dwa sakramenty święte - Kapłaństwo i Eucharystię. Ksiądz wkłada białe szaty jako wyraz miłości do Jezusa wyrażonej w Eucharystii. Po mszy św. ołtarz zostaje uprzątnięty.;Wielki Piątek – Jezus zostaje ubiczowany, po czym niesie krzyż, na którym zostanie ukrzyżowany. „Dokonało się” – Jezus zostaje przybity do krzyża i umiera. Ksiądz wkłada czerwone szaty na znak krwi przelanej przez Chrystusa. W kościele nie są odprawiane msze św. Odbywa się adoracja krzyża. Liturgia Męki Pańskiej rozpoczyna się milczeniem całego kościoła. Kapłan upada na twarz, a ludzie klęcząc milczą. Jest to upokorzenie się człowieka wobec Boga, a także wyrażenie smutku i bólu całego Kościoła.; Wielka Sobota -wierni przynoszą do kościoła koszyczki z jedzeniem do święcenia. Ksiądz wkłada białe szaty jako radosny symbol zwycięstwa Jezusa nad śmiercią. W Wielką Sobotę odbywa się najważniejsza celebracja w Roku Liturgicznym - Wigilia Paschalna w Świętą i Wielką Noc Zmartwychwstania. Nie jest to typowa Msza, gdyż oprócz Liturgii Słowa i Liturgii Eucharystycznej jest jeszcze Liturgia Światła i Liturgia Chrzcielna. Do kościoła zostaje wniesiony paschał, od którego zapalane są pozostałe świece. Po raz pierwszy od początku Wielkiego Postu zostaje odśpiewane Alleluja.;Wielkanoc – Jezus zmartwychwstaje i opuszcza grobowiec, w którym złożono jego ciało. Objawia się Apostołom, pokazuje swoje rany i przekazuje im moc odpuszczania grzechów.
5 kwietnia Niedziela Palmowa.Dzisiaj obchodzimy uroczystość Niedzieli Palmowej. Jest to ostatnia niedziela przed Wielkanocą. Niedziela Palmowa jest pierwszym dniem Wielkiego Tygodnia. Jest jednocześnie zapowiedzią męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. W Ewangelii Niedziela Palmowa odnosi się do uroczystego wjazdu Chrystusa na osiołku do Jerozolimy. Mieszkańcy witali Jezusa, krzycząc "Hosanna Synowi Dawidowemu" i rzucając gałązki palmowe na drogę w dowód uwielbienia. Na pamiątkę tego wydarzenia przyjął się zwyczaj święcenia w tym dniu ozdobnych palm, które symbolizują zarówno męczeństwo Chrystusa jak również odradzające się życie. Ze względu na pandemię koronawirusa i związane z tym rygory sanitarne, uczestniczymy w liturgiach mszy św. i nabożeństw poprzez transmisje telewizyjne i modlitwę w domach. Załączamy wspomnienia z Niedziel Palmowych z ostatnich siedmiu lat - ( kliknij w link)- https://youtu.be/7Y7xN2GVk4A.
9 lutego Czuwanie w intencji powołań dekanatu świętokrzyskiego 2020.Grupa naszych parafian wzięła udział w dekanalnym czuwaniu nocnym w Częstochowie w intencji powołań dekanatu świętokrzyskiego.
6 stycznia Święto Objawienia Pańskiego." Światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła" (J 1,5). Dzisiejsza liturgia mówi dziś o światłości Chrystusa, która zajaśniała w noc Bożego Narodzenia, która doprowadziła pasterzy do betlejemskiej stajenki i wskazała drogę Mędrcom ze wschodu. Uroczystość Objawienia Pańskiego w tradycji znana jest jako Święto Trzech Króli.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License