Kronika 2019
2019
11 listopada Święto Odzyskania Niepodległości. Uroczystości gminne dla uczczenia 101 rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęły się o godz. 9.40 zbiórką na placu targowym, po czym wszyscy zebrani wyruszyli do kościoła. Uroczysty przemarsz prowadziły poczty sztandarowe – ZSP w Baćkowicach oraz OSP w Baćkowicach i Piórkowie. Po wejściu do kościoła wysłuchaliśmy pieśni patriotycznej w wykonaniu KGW Olszownica, pt. „Tam ma Ojczyzna” - muzyka Włodzimierz Mazur, autor tekstu pani Daniela Bednarek. O godz. 10.00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny, którą koncelebrowali ks. Jerzy Kubik i ks. Bartłomiej Wilk. Po Mszy św. wysłuchaliśmy występu artystycznego w wykonaniu dzieci i młodzieży ze szkoły w Baćkowicach. Następnie zebrani udali się na parafialny cmentarz pod Pomnik Legionistów. Przy warcie honorowej młodych strażaków z MDP wysłuchaliśmy Apelu Poległych. W hołdzie poległym złożono wiązanki i zapalono znicze. Po Apelu uczestnicy uroczystości odśpiewali hymn państwowy na placu targowym. Na koniec była żołnierska grochówka i poczęstunek zorganizowany przez KGW w Żernikach.
20 października Wieczór Papieski. W niedzielę 13 października obchodziliśmy XIX Dzień Papieski, pod hasłem "Wstańcie, chodźmy". Z tej okazji uczniowie kl. VI, VII i VIII ZSP w Baćkowicach wraz ze swoimi opiekunami przygotowali kolejny wieczór papieski poświęcony Janowi Pawłowi II. Przedstawienie odbyło się 20 października w świetlicy gminnej. Hasło tegorocznego dnia papieskiego to zarazem tytuł książki św. Jana Pawła II. Scenariusz przedstawienia zachęcił zebranych na sali by w swojej refleksji zatrzymać się nad: I Pielgrzymką Św. Jana Pawła II do Ojczyzny (2-10 czerwca 1979 roku) oraz Osobą Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Prezentacja multimedialna, cytowane ważne słowa oraz wspaniale wykonane przez uczniów piosenki przywołały wspomnienia z czasów pontyfikatu Naszego Papieża Polaka. Tradycyjnie dla przybyłych przedstawicieli Samorządu Lokalnego, księży, dyrekcję szkoły, nauczycieli, uczniów, rodziców i mieszkańców przygotowano słodki poczęstunek.
16 października 41 rocznica wyboru Karola Wojtyły na głowę Kościoła. Kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża16 października 1978 r., w drugim dniu konklawe. Biały dym ogłaszający dokonanie wyboru pojawił się nad Kaplicą Sykstyńską o godz. 18.18. Karol Wojtyła stał się 262. następcą św. Piotra. Jan Paweł II był pierwszym od 455 lat papieżem nie-Włochem, najprawdopodobniej pierwszym w dziejach papieżem Słowianinem i pierwszym w historii Kościoła papieżem, który przybranym imieniem powołuje się aż na trzech swoich bezpośrednich poprzedników (Jana XXIII, Pawła VI i Jana Pawła I). Pełne, oficjalne i uroczyste określenie urzędu, na jaki wybrano kardynała Karola Wojtyłę brzmi: “Jego Świątobliwość Ojciec Święty Jan Paweł II, Biskup Rzymski, Namiestnik Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Następca Księcia Apostołów, Najwyższy Kapłan Kościoła Katolickiego, Patriarcha Zachodu, Prymas Italii, Arcybiskup i Metropolita Rzymskiej Prowincji Kościelnej, Suwerenny Władca Państwa Watykańskiego, przedtem Arcybiskup i Metropolita Krakowski Karol Kardynał Wojtyła”.
13 października XIX Dzień Papieski. 13 października 2019 r., w niedzielę poprzedzającą 41 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża w całej Polsce obchodzony będzie XIX Dzień Papieski. Hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego jest wezwanie Jezusa skierowane przez Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym do śpiących apostołów „Wstańcie, chodźmy!”, będące zarazem tytułem książki Jana Pawła II wdanej w 2004 roku. Tegoroczny Dzień Papieski wpisuje się też w 40 rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II - Papieża Polaka do Ojczyzny.
20 czerwca Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało.Czwartkowe uroczystości Bożego Ciała rozpoczęły się Mszą św. o godzinie 10.00. Po niej wyruszyła procesja do czterech ołtarzy przygotowanych jak w latach ubiegłych przez mieszkańców poszczególnych wiosek. Przy każdym ołtarzu nasi księża odczytali okolicznościowe Ewangelie. Nasi parafianie tłumnie świętowali dzisiejszą uroczystość dając wyraz wiary, że Jezus Chrystus jest żywy i obecny w Najświętszym Sakramencie.
18 czerwca 100-lecie Szkoły Podstawowej w Baćkowicach – uroczyste poświęcenie Sztandaru Szkoły.Bardzo uroczysty charakter miała wtorkowa Msza św. związana z obchodami stulecia szkoły Podstawowej w Baćkowicach, podczas której poświęcony został Sztandar Szkoły. Mszę św. koncelebrowali ks. Jerzy Kubik i ks. Bartłomiej Wilk. W kościele zgromadzili się zaproszeni Goście, Dyrektor i Wicedyrektor Szkoły, Nauczyciele, Pracownicy Szkoły, Uczniowie, Rodzice oraz Mieszkańcy. Poczet sztandarowy Rodziców stanowili: chorąży Rafał Zdziebło, asysta Anna Staniek, Monika Stańczak. Poczet sztandarowy Uczniów stanowili: chorąży Jakub Staniek, asysta Aleksandra Grzyb, Iwona Kamińska. W swojej homilii ks. proboszcz przywołał dawne wydarzenia: (…) szkoła to rzeczywistość, która uczy rozumieć, uczy myśleć, uczy rozwiązywać problemy i jednocześnie wychowuje do coraz lepszego pojmowania człowieka i świata, w którym on żyje. Nasza szkoła – Drodzy Moi - robi to już od 100 lat: od czasu gdy do Baćkowic w 1918 r. został przysłany nauczyciel p. Rylski, który rozpoczął organizować szkołę. W starym budynku przy szosie, który za czasów carskich służył za sklep, założył pierwszą szkołę. Do szkoły zapisało się około 132 dzieci z różnych wsi gminy Baćkowice. Naukę prowadzono w trzech oddziałach na zmianę(…) Wskazał na bardzo ważną misję szkoły: (…)Szanowna Dyrekcjo, Drodzy Nauczyciele! Siostry i Bracia w Chrystusie! Baćkowicka szkoła, od 100 lat realizuje misję wychowywania i kształcenia kolejnych pokoleń Polaków. Przyczyniając się do poszerzania horyzontów intelektualnych, placówka ta prowadzi jednocześnie swoich wychowanków do odkrywania prawdy. A odkrywanie prawdy, jawi się jako istotny warunek na drodze odkrywania Boga i Jego mocy. Dziękując zatem za zaproszenie do wzięcia udziału w tym dzisiejszym święcie, jednocześnie wyrażam moją ogromną wdzięczność za wieloletnią działalność edukacyjną i wychowawczą, która kładła swoiste podwaliny także pod budowanie relacji z Bogiem - Stworzycielem świata i Chrystusem - Zbawicielem człowieka. (…) Nawiązał do tradycji sztandarowych: (…)Sztandar to znak, otrzymanie go to wyróżnienie i znak przynależności. Dziś sztandar to symbol pracowitości, rzetelności, sprawiedliwości i uczciwości. (…) Zwrócił uwag na symbolikę logo szkoły umieszczonego na sztandarze:(…)Logo szkoły. To są ważne znaki, określające wszystko, co jest w szkole najważniejsze, najlepsze i najpiękniejsze. Że szkoła uczy i wychowuje. Pielęgnuje i przekazuje wartości z pokolenia na pokolenie, łączy ludzi, buduje wspólnotę, przyjaźnie, umacnia rodziny. (…) Ukazał zadania, które wiążą się z przyjęciem sztandaru: (…)Moi Drodzy! Bóg daje nam dziś szczególny znak, wyróżnienie, odznaczenie wszystkich, którzy pod tym sztandarem będą się gromadzić, do niego się przyznawać, chronić go i bronić, być z niego dumnym i czuć się zobowiązanym do jeszcze lepszej pracy. (…) (…)ten sztandar ma za zadanie zjednoczyć wszystkich bo zawsze tak było, że ludzie gromadzili się wokół swoich symboli, jednoczyli swoje siły, umysły, pracę, a nawet pod sztandarami umierali, jako wspólnota, jako jedna rodzina ludzka. Wszyscy, którzy identyfikowali się ze znakami na sztandarach, czy proporcach, czuli, że należą do tych znaków, i za sztandar byli gotowi walczyć, cierpieć a nawet oddawać życie w imię ideałów wypisanych na sztandarach. Można powiedzieć, że odtąd jesteście połączeni nitkami tego sztandaru w nierozerwalna całość. To naprawdę zobowiązuje. (…) Jest to drogowskaz na przyszłość, znak wytyczający właściwą drogę. Sztandar, który za chwilę poświęcimy w imię Boże ma nam dawać nadzieję na lepszą przyszłość, ma uczyć jak osiągnąć lepszą przyszłość. Sztandar ma żyć, ma być używany, ma przypominać, to co najważniejsze, czasem musi być wyrzutem sumienia, ma podrywać do walki, do zwycięstwa, do pokonywania trudności. Ale żeby spełnić tą funkcje drogowskazu nadziei, sztandar trzeba ukochać, szanować go i bronić. Nie wstydzić się ideałów, trzeba mieć wielkie pragnienia, tworzyć przyszłość według najlepszych wzorów Tradycji, wiary i honoru(…). Kończąc swoje kazanie życzył:(…)W dniu tego pięknego święta, stulecia szkoły i poświęcenia sztandaru życzę wszystkim nauczycielom, uczniom, pracownikom i każdemu z nas tu obecnych, byśmy szukając zrozumienia świata i naszego miejsca w tym świecie, nie przestawali powtarzać za Psalmistą: Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Amen(…). Po homilii przedstawiciel rodziców Rafał Zdziebło w imieniu Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Uczniów i Rodziców Szkoły Podstawowej w Baćkowicach poprosił ks. Proboszcza o poświęcenie i pobłogosławienie Sztandaru oraz modlitwę, aby Uczniowie – Dzieci i Młodzież - w swoim życiu czcili wartości i podążały drogą wiary, prawdy i miłości. Następnie ks. Jerzy Kubik poświęcił uroczyście Sztandar Szkoły: (…)Łączy nas wspólna troska i odpowiedzialność za kształtowanie umysłów i serc młodego pokolenia naszej Ojczyzny na ogólnoludzkich, narodowych i chrześcijańskich wartościach, które wiodą człowieka ku wielkości o której tak mówi Psalmista: Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz?. Uczyniłeś Go niewiele mniejszym od aniołów, czcią i chwałą Go uwieczniłeś, stworzyłeś Go na swój obraz i podobieństwo. Prosimy Cię Wszechmogący Boże, abyś pobłogosławił ten Sztandar należący do Szkoły Podstawowej w Baćkowicach. Spraw najlepszy Ojcze, aby wszyscy, których ten znak jednoczy, żyli w miłości i pokoju, zdrowiu i bezpieczeństwie, świadomi swych praw i obowiązków. Niech ten Sztandar, który dziś uroczyście poświęcamy przypomina, ze szkoła jest drugim domem, w którym w klimacie zaufania i solidnej pracy nauczyciele są rodzicami, a uczniowie ich dziećmi. Gdzie kształtuje się pełna osobowość ludzka i chrześcijańska i realizuje się powołanie człowieka do życia w prawdzie i miłości oraz odpowiedzialności za powierzone zadania.. Wspomagaj Boże te Szkołę Podstawową w Baćkowicach, zachowaj od nieszczęść, umacniaj w zdobywaniu wiedzy, poszukiwaniu prawdy i mądrości. Boże bądź ze wszystkimi, którzy tę szkołę stanowią i za istnienie i rozwój są odpowiedzialni. Niech ten znak- nowo poświęcony Sztandar, pobudza nas do wzajemnego szacunku, odpowiedzialnego postępowania, wypełniania z radością obowiązków, troski o dobre imię szkoły i czynny udział w pomnażaniu jej osiągnięć. Błogosławieństwo Ojca, Syna i Ducha Świętego niech zstąpi na ten Sztandar i na nas tu dzisiaj zgromadzonych i pozostanie na wieki wieków, Amen (…) Po poświęceniu księża i Poczet Sztandarowy Rodziców ucałowali Sztandar. Uroczystości zakończyło błogosławieństwo. Po Mszy św. w kierunku szkoły podążył orszak uformowany wg ustalonego porządku: Poczet Sztandarowy Rodziców, Poczet Sztandarowy Dzieci, zaproszeni Goście, Dyrektor i Wicedyrektor Szkoły, Uczniowie z Wychowawcami i pozostali obecni na uroczystości.
19 czerwca 2 rocznica święceń kapłańskich ks. Bartłomieja Wilka.Msza św. dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla ks. Bartka odbyła się 20 czerwca.
15 czerwca Pielgrzymka do św. Rity w Nowym Sączu i Sanktuarium Matki Boskiej Tylickiej Uzdrowienia Chorych i Opiekunki Rodzin.15 czerwca 2019 r. nasza grupa ruszyła na kolejną, autokarowa pielgrzymkę. Na początku odwiedziliśmy sanktuarium św. Rity w Nowym Sączu. Już przed wejściem do kościoła podziwialiśmy ogród różany i przepiękną figurę św. Rity. Po wejściu do kościoła i modlitwie przed obrazem św. Rity udaliśmy się na Mszę św., po której Ks. Czesław Paszyński proboszcz parafii Matki Bożej Niepokalanej opowiedział nam o św. Ricie i historii sanktuarium. Dalej na naszej trasie była Kamianna, której zwiedzanie rozpoczęliśmy od urokliwego, drewnianego kościółka Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Naszym przewodnikiem był pan Jacek Nowak właściciel pasieki BARĆ, który pokazał nam skansen uli, pasiekę i ciekawie opowiedział o życiu pszczół, o miodach i innych produktach pszczół. Po spróbowaniu różnych miodów, wypiciu kawy i zakupach udaliśmy się do Muszyny gdzie odwiedziliśmy Muszyńskie Ogrody Biblijne. Zwiedzanie utrudniał upał. Ogród biblijny w Muszynie otwarty został 28 czerwca 2015 r. Pomysłodawcami ogrodu byli ks. Paweł Stabach i dziekan ks. Bogusław Skotarek, projektantem Zofia Włodarczyk, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i autorka książki Rośliny biblijne. Celem ogrodu jest ukazywanie treści biblijnych i roślin biblijnych w plenerze. Chronologicznie jest to czwarty ogród biblijny w Polsce. Ogród posiada miniaturowe krajobrazy, ścieżki do zwiedzania i małą architekturę. Podzielony jest na 5 ogrodów tematycznych. Ogród pierwszy przedstawia historię zbawienia, od stworzenia świata, aż do wydarzeń przedstawionych w Apokalipsie św. Jana. Ogród ma kształt kwadratu, a do ogrodu prowadzi brama rajska, na której znajduje się płaskorzeźba anioła z mieczem strzegącym wejścia. Ogród drugi to Ogród Krajobrazów Biblijnych, który ukazuje geografię Ziemi Świętej. Ogród ten składa się z trzech prostokątów, tworzących kwadrat. Jedna z części tego Ogrodu ukazuje układ geograficzny Ziemi Świętej, a dwie kolejne aranżację pustyni i elementy krajobrazu rolniczego (m.in. winnica i poletka zbóż). Ogród trzeci przedstawia wybrane tematy z nauczania proroków (jest tutaj m.in. winnica z wieżą strażniczą zbudowaną z kamienia oraz wybrane fragmenty Pisma Świętego przypisane 16 prorokom).Ogród czwarty, przygotowany specjalnie dla najmłodszych Dziecięcy Ogród Biblijny. Ogród piąty to Ogród dla Zakochanych w kształcie labiryntu, którego ścieżki prowadzą do utworzonej z bukszpanu ryby, symbolu chrześcijaństwa. Po ogrodach dla ochłody były lody. Z ponad godzinnym opóźnieniem więc dotarliśmy do Tylicza gdzie czekał już na nas ks. prałat Marian Stach. Pobyt w Tyliczu rozpoczęliśmy od modlitwy przed obrazem Matki Bożej Tylickiej Uzdrowienia Chorych i Opiekunki Rodzin i zwiedzenia Sanktuarium Matki Boskiej Tylickiej. Za kościołem z cudownym obrazem Maryi znajdują się dróżki różańcowe, które tworzy 20 kapliczek różańcowych połączonych ogromnym kamiennym różańcem. Przy wejściu na dróżki pielgrzymów witają pomniki bp. Piotra Tylickiego oraz króla Kazimierza Wielkiego. Nad dróżkami góruje Golgota - wymurowana z kamieni z kaplicami zawierające patriotyczne i religijne płaskorzeźby. Na szczycie Golgoty znajdują się figury Jezusa Ukrzyżowanego, Matki Boskiej oraz św. Jana. Dookoła Golgoty domurowano groty siedmiu boleści Matki Bożej. Wszystkie budowle i uliczki posiadają liczne marmurowe tabliczki z wyrytymi cytatami znanych Polaków, a także mądrościami życiowymi i fragmentami Biblii. Zwiedzanie Golgoty zakończyliśmy wspólną modlitwą. Następnie pojechaliśmy posmakować wód do uzdrowiska w Krynicy Zdroju. Tam był też czas na obiad, zwiedzanie i zakup pamiątek. Zmęczeni, nasyceni pięknymi widokami i modlitwą, pełni wrażeń późnym wieczorem wróciliśmy do Baćkowic.
14 czerwca 30 rocznica święceń kapłańskich ks. Jerzego Kubika .Msza św. dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla ks. Jerzego Kubika z racji rocznicy odbyła się 16 czerwca.
9 czerwca 20 rocznica pielgrzymki Jana Pawła II do Sandomierza.Grupa naszych parafian uczestniczyła w 20. rocznicy pielgrzymki świętego Jana Pawła II do Sandomierza. W niedzielę 9 czerwca o godz. 11.00 na błoniach odprawiona została uroczysta msza święta. Poprzedził ją "Marsz dla Życia i Rodziny" oraz finał diecezjalnego konkursu o Janie Pawle II, w którym uczestniczyła młodzież z wszystkich, 25 dekanatów. Po uroczystościach religijnych odbył się piknik rodzinny z wieloma atrakcjami dla dzieci i dorosłych.
26-28 kwietnia Pielgrzymka w Pieniny.26 kwietnia 2019r. grupa parafian pod przewodnictwem ks. proboszcza J. Kubika ruszyła na kolejną, tym razem trzydniową autokarowa pielgrzymkę w Pieniny. Na początku był Tarnów, piękne zabytkowe miasto z Bazyliką Katedralną Narodzenia N.M.P.- od jakiegoś czasu nazywana Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Znajduje się tam przepiękna Pieta matki trzymającej w ramionach swojego syna. Godny obejrzenia jest skwer z ruinami synagogi i pomnik polskiego pisarza, poety Romana Brandstaettera, z jakże pięknymi słowami na jego surducie: Nic nie dzieje się za wcześnie, nic nie dzieje się za późno – wszystko dzieje się w swoim czasie”. Dalej na naszej trasie był urokliwy, gotycki drewniany kościółek w Dębnie. Z okien autokaru podziwialiśmy odsłaniające się wśród wiosennej zieleni lasów ośnieżone Tatry. Widok pozwalający w pełni odpocząć. Potem było przejście na słowacka stronę i zakupy w przygranicznych sklepikach. Po chwilowym odpoczynku ruszyliśmy na Trzy Korony. Szlak rozpoczął się w Sromowcach Niżnych, był trudny – strome schody, upał, ale było warto. Zmęczeni zeszliśmy do Krościenka, a stamtąd na nocleg do urokliwej Szachtowej, gdzie ks. proboszcz odprawił Mszę św.. Później była obiadokolacja i spacer po okolicy. 27 kwietnia rankiem uczestniczyliśmy we Mszy św., a po śniadaniu ruszyliśmy do Niedzicy na zaporę Czorsztyńską. Zwiedziliśmy Zamek Dunajec – średniowieczną warownię znajdująca się na prawym brzegu Zbiornika Czorsztyńskiego oraz podziwialiśmy z oddali ruiny zamku w Czorsztynie. Kolejną częścią naszego programu był spływ Dunajcem. Pogoda zaczęła się psuć, ale nam to nie przeszkadzało. Flisacy przybliżyli nam trudy swojej pracy i opowiedzieli o urokach okolicy. Rejs trwał 2,5 godziny. Przemoknięci, ale zadowoleni wróciliśmy na obiadokolację. Wieczorem w górskiej scenerii zapłonęło ognisko i popłynęły biesiadne piosenki. Były smaczne kiełbaski i pieczony na ogniu chlebek. Rankiem 28 kwietnia udaliśmy się do pobliskiego kościoła w Szachtowej na Mszę św. Od rana padał deszcz, co zmusiło nas do zmiany programu pielgrzymki. Udaliśmy się do rezerwatu przyrody Biała Woda i spacerując podziwialiśmy okolicę. Następnie pojechaliśmy posmakować wód do uzdrowiska w Szczawnicy. Ostatnim miejscem na naszej trasie był Stary Sącz, a w nim Sanktuarium Św. Kingi i piękny polowy Ołtarz Papieski. Wieczorem nasyceni modlitwą i przepięknymi widokami, pełni wrażeń wróciliśmy do Baćkowic, dziękując ks. proboszczowi za zorganizowanie pielgrzymki i poświęcony nam czas. /uczestnicy/
18-20 kwietnia Triduum Paschalne.Wielki Czwartek- Dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa to szczególny czas dla wszystkich chrześcijan. Ks. Proboszcz ukazał wartość tych sakramentów ukazując, że dzięki Nim Bóg jest blisko każdego z Nas. Czas Adoracji ukazuje nam jak mamy pełnić Wolę Boga. Wielki Piątek- Moment patrzenia na krzyż uczy nas miłości wobec Boga, drugiego człowieka i samego siebie. Ks. Bartłomiej ukazał że w ranach Chrystusa jest nasze oczyszczenie z grzechów. Niech czas Adoracji Najświętszego Sakramentu będzie okazją do dorastania w wierze, nadziei i miłości. Wielka Sobota - Dzień ciszy i oczekiwania. Dzień poświęcenia ognia i wody. Tradycyjnie rano poświęcone zostały pokarmy wielkanocne. Wieczorem została odprawiona liturgia światła, w której na paschale kapłan żłobi znak krzyża, wypowiadając słowa: "Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen". Wielka Niedziela - Rano wierni uczestniczyli w Eucharystii i procesji rezurekcyjnej. Pozostałe Msze św. odbyły się w porządku niedzielnym. Niedziela Wielkanocna to największe święto chrześcijańskie, pierwszy dzień tygodnia, uroczyście obchodzony w każdą niedzielę przez cały rok.
17 kwietnia Droga Krzyżowa w Nieskurzowie Nowym.Dnia 17 kwietnia br. W Nieskurzowie Nowym odbyła się Droga Krzyżowa ulicami miejscowości zorganizowana przez mieszkańców. Chrystusowi oddali swoje problemy i bóle życia codziennego aby wraz ze Zmartwychwstałym Panem, który mówi do każdego z nas „Pokój Wam”, nie poddać się grzechowi, ale powstawać z własnych słabości.
11 luty Światowy Dzień Chorych.„Wszystkich ludzi chorych i cierpiących powierzam Najświętszej Maryi Pannie, Salus Infirmorum. Oby dzięki Jej macierzyńskiemu wstawiennictwu każdy człowiek mógł przeżyć umacniające doświadczenie Bożej miłości, która rozjaśnia światłem nadziei nawet noc cierpienia”. Jan Paweł II – Bóg i cierpienie- Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”- 8 luty 1998r.
2 luty Ofiarowanie Pańskie.W dniu dzisiejszym wspominaliśmy wydarzenie, które miało miejsce w świątyni jerozolimskiej 40 dni po narodzeniu Pana Jezusa. To Święto Ofiarowania Pańskiego -„Matki Bożej Gromnicznej” i Dzień Życia Konsekrowanego. Msze św. z poświeceniem gromnic, zostały odprawione w porządku niedzielnym.
6 stycznia Święto Trzech króli." Światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła" (J 1,5).Dzisiejsza liturgia mówi dziś o światłości Chrystusa, która zajaśniała w noc Bożego Narodzenia, która doprowadziła pasterzy do betlejemskiej stajenki i wskazała drogę Mędrcom ze wschodu. Uroczystość Objawienia Pańskiego w tradycji znana jest jako Święto Trzech Króli.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License