Kronika 2009
2009
31 grudnia 2009
Zakończenie roku - zdjęcia

Msza dziękczynna W ostatni czwartek 2009 roku, o godz. 16:00 zebrała się w naszym kościele społeczność parafialna, aby dziękować Bogu za wszelkie łaski otrzymane w mijającym roku. Najpierw była sprawowana msza Święta, której przewodniczył ks proboszcz, a koncelebrował ks. Robert. Ks. proboszcz powiedział również kazanie, w którym przypomniał najważniejsze wydarzenia, w których brała udział nasza wspólnota - były to m. in. odpusty parafialne, uroczystość I Komunii św i poświęcenie odnowionego ołtarza św. Mikołaja. Ks. Proboszcz podał również liczbę wiernych, którzy zmarli, liczbę nowoochrzczonych dzieci oraz liczbę zawartych małżeństw w naszym kościele. Po Mszy Świętej, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie przepraszaliśmy Boga za nasze grzechy, śpiewaliśmy suplikacje, następnie dziękowaliśmy za otrzymane łaski oraz prosiliśmy o błogosławieństwo na nowy 200 rok. Nabożeństwo zakończyło się udzieleniem przez ks. proboszcza błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

25 — 27 grudnia 2009
Boże Narodzenie - zdjęcia

Boże Narodzenie Pasterką sprawowaną o pólnocy przez Ks. proboszcza rozpoczęliśmy radosne świętowanie Uroczystości Bożego Narodzenia. przez cały piątek 25 grudnia, jak również w uroczystość św. Szczepana Msze święte były sprawowane tak, jak w niedziele. Naszą radość powiększyło włączenie w poczet członków Kościoła Katolickiego czyli chrzest trojga dzieci. Sakramentu tego dwóch turach 25 i 26 grudnia czego udzielił ks. Robert, i nie ukrywał przy tym swojej radości z tego faktu. Czymś nowym natomiast było to, że została przełamana wieloletnia tradycja polskiego Kościoła i w uroczystość św, Szczepana nie był czytany list rektora KUL w Lublinie. Tym razem w roli kaznodziei wystąpił ks. Robert. Nasze radosne świętowanie było w tym roku w sposób naturalny wydłużone, ponieważ nazajutrz po św. Szczepanie nastąpiła Niedziela św. Rodziny.Po południu zaś do wielu domach, w tym również na plebaniię zawitały zespoły kolędnicze złożone z przedstawicieli dzieci i młodzieży naszej parafii. Na plebanię przybyły dwie ekipy: z Żernik oraz z Baćkowic-Poddanych.

22 grudnia 2009
Jasełka w przedszkolu - zdjęcia

Jasełka w przedszkolu Tego samego dnia dzieci z Gminnego Przedszkola w Baćkowicach w obecności rodziców i księdza proboszcza R. Stępnia przedstawiły historię narodzenia Pana Jezusa "Jasełka". Pani dyrektor J. Gospodarczyk powitała przybyłych gości. Odpowiedzialne za scenariusz, oprawę muzyczną oraz scenografię były nauczycielki: B. Firmanty oraz M. Gomuła. W przygotowanie Jasełek czynnie włączyli się rodzice - przygotowując stroje dla swoich pociech. Dzieci pomimo młodego wieku doskonale poradziły sobie w roli aktorów i świetnie opanowały tekst scenariusza, za co zostały nagrodzone gromkimi brawami. Na zakończenie Pani dyrektor w imieniu swoim i wszystkich pracowników złożyła życzenia świąteczno-noworoczne. (Bartosz Firmanty)

22 grudnia 2009
jasełka w gimnazjum

Jasełka w gimnazjum We wtorek, o godz. 10:50 młodzież szkoły podstawowej i gimnazjum wraz ze swymi nauczycielami i zaproszonymi gośćmi mieli okazje obejrzeć jasełka bożonarodzeniowe. Były one wykonane w większości przez uczniów klas III naszego gimnazjum, których do tego występu przygotował ks. Robert z wydatną pomocą p. Joli Chodorek, p. Teresy Waliszewskiej oraz p. Małgorzaty Czerwińskiej. W kwestiach technicznych pomocą służył p. Krzysztof Jabłoński. Tuż przed jasełkami Ks. Proboszcz powitał wszystkich przybyłych na salę gimnastyczną, po czym młodzież pokazała uwspółcześnioną historię Józefa i Maryi. Adam i Ewa byli wcieleni w postacie dzisiejszej młodzieży, diabeł występował pod postacią biznesmena, współczesnym herodem był prezes firmy, zaś śmiercią BHP-owiec. Jedynie anioł i Święta Rodzina występowali w tradycyjnych strojach. Po zakończeni przedstawienia nagrodzonego gromkimi brawami, Dyrektor Szkoły podstawowej, p. Alicja Czekaj, dyr. szkoły podstawowej złożyła obecnym życzenia świąteczno-noworoczne. Następnie swoje słowo wygłosił przew. Rady Gminy Stanisław Masternak, który mówił w imieniu swoim oraz obecnego na sali p. wójta Mariana Partyki zaś na końcu swoje orędzie wygłosił ks. proboszcz Roman Stępień. Po tych wystąpieniach wszyscy razem zaśpiewali kolędę "Dzisiaj w Betlejem", po czym każdy udał się do swoich zajęć.

21 grudnia 2009 Jasełka i wigilia w Placówce Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym
20 grudnia 2009
Fotka

Betlejemskie światełko pokoju Drugą radość tej samej niedzieli i na tej samej Mszy św. o godz. 10:00 przygotowali nam harcerze, którzy w darach ofiarnych przynieśli betlejemskie światełko pokoju. trzeba przyznać, ze po tej Mszy i po następnych raptownie wzrosło zapotrzebowanie na rozprowadzane świece Caritasu, albowiem wielu wiernych z naszej parafii chciało zanieść to światło do swojego domu.

20 grudnia 2009
Poświęcenie ołtarza

Poświęcenie ołtarza św. Mikołaja IV niedziela Adwentu, mimo siarczystego mrozu (ok -12 st C), była w naszej parafii przeżywana szczególnie radośnie, nie tylko ze względu na zbliżające się święta, lecz także z dwóch innych powodów. Pierwszym z nich było poświęcenie na Mszy św. o godz. 10:00 odrestaurowanego ołtarza św. Mikołaja. Dokonał tego główny celebrans Eucharystii - Bp naej diecezji Krzysztof Nitkiewicz. On również skierował do wiernych słowo Boże, w którym przypomniał postać św. Mikołaja, jego cuda oraz miejsca związane z naszym patronem. Na początku Mszy Świętej został Ks. Bp powitany przez przedstawicieli dzieci, młodzieży i dorosłych naszej parafii, po czym zabrał głos ks. proboszcz, i poprosił o poświęcenie tego ołtarza. Ks. bp nie dał się długo prosić i jeszcze przed aktem pokuty poszedł w asyście ministrantów oraz księży do ołtarza św. Mikołaja, aby ta odmówić stosowną modlitwę i pokropić ołtarz wodą święconą. Po Mszy św. dorośli oraz ks. proboszcz dziękowali biskupowi za poświęcenie ołtarza, ofiarę Mszy Świętej w intencji naszej parafii, oraz wygłoszone Słowo Boże, on zaś udzielił zebranym apostolskiego błogosławieństwa.

8 grudnia 2009
Niepokalane Poczęcie NMP

Niepokalane poczęcie NMP We wtorkowe, świąteczne popołudnie na popołudniowej Mszy Świętej zgromadziło się wieczornej sporo wiernych, zwłaszcza dzieci z klasy II przygotowujące się do I Komunii Świętej i ich rodziców. W ten dzień tradycyjnie odbyło się poświęcenie i uroczyste włożenie dzieciom medalików, które maja im przypominać, o tym, że są chrześcijanami. Mszy Świętej przewodniczył Ks. Robert, zaś Słowo Boże wygłosił i medaliki poświęcił Ks. proboszcz.

6 grudnia 2009
Odpust św. Mikołaja

Odpust parafialny 6 grudnia, jak zawsze w naszej parafii jest dniem radosnym. W tym roku wyrazem naszej szczególnej radości był odnowiony ołtarz św Mikołaja, toteż przez całą niedzielę wszystkie Msze Święte były sprawowane przy tym ołtarzu. Wśród celebransów byli nasi duszpasterze, ks rekolekcjonista, a także ks. Paweł Paterek - nasz poprzedni wikariusz, pochodzący z naszej parafii Ks. kan. Krzysztof Rusiecki oraz przyjaciel ks. proboszcza - ks. kan. Jan Mikos ze Skoszyna, Kazania przez cały dzień głosił Ks. Marian Grobelski, pracujący na Białorusi. Po każdej Mszy Św. odmawialiśmy litanię do naszego patrona, zas po sumie odbyła się procesja dookoła kościoła, po której nastąpiło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

5 — 6 grudnia 2009
Rekolekcje adwentowe

Rekolekcje Adwentowe Dwa dni - sobota i niedziela były czasem przeżywania rekolekcji adwentowych. Prowadził je pracujący na Białorusi ks. Marian Grobelski, kolega ze szkolnej ławy naszego ks. proboszcza. Rekolekcjonista w swoim słowie dość często przywoływał epizody z życia i posługi duszpasterskiej w swojej białoruskiej wspólnocie. Nasza parafia jako dziękczynienie ofiarowała misjonarzowi wschodu swoją modlitwę oraz dar pieniężny.

18 sierpnia — 3 grudnia 2009
Restauracja ołtarza św. Mikołaja

Restauracja ołtarza św. Mikołaja Blisko trzy i pół miesiąca trwały prace konserwatorskie w bocznej kaplicy naszego kościoła. Aby prace bezpośrednio przy ołtarzu mogły się rozpocząć, kilka miesięcy wcześniej musiał zostać przygotowany plan i kosztorys całej operacji oraz wybrany wykonawca. We wtorek, 18 sierpnia ,kilka dni przed odpustem, przyjechała ekipa konserwatorska z Kielc, która wyjęła z ołtarza figurę św. Mikołaja. Następnie mężczyźni z Olszownicy pomogli ustawić rusztowanie. Kilka dni później rozpoczął się mozolny etap oczyszczania ołtarza z kremowej farby. Ponieważ przez większość czasu pracowała tylko jedna osoba, dlatego, niestety, ukończenie prac przesunęło się o ok. dwa tygodnie. Równolegle, w pracowni konserwatorskiej w Kielcach odbywały się prace restauracyjne figury św. Mikołaja. Po zakończeniu czyszczenia ołtarza z białej farby wyszło na światło dzienne wiele ukrytych wcześniej złoceń, w tym "logo" ołtarza a także brązowa farba, którą pokryty był wcześniej ołtarz. Ta farba również została zdjęta. Nastepnie przystąpiono do uzupełnienia pewnych ubytków, po czym odbyły się prace przygotowawcze do malowania i złocenia ołtarza. W międzyczasie okazało się, że figura św. Mikołaja również nie była pierwotnie trupio blada, lecz obecna biała farba przykrywała prawdziwy koloryt wyrzeźbionej w drewnie postaci. Gdy ekipa złotników ukończyła prace i ołtarz był już pozłocony i pomalowany na biało została wykonana marmuryzacja kolumn korynckich. W sobotę 21 listopada usunięto rusztowanie, zaś w poniedziałek 23 listopada został dokonany odbiór ołtarza przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Ostatniego dnia prac, w czwartek 3 grudnia została w ołtarzu ustawiona odrestaurowana figura św Mikołaja. Została ona ustawiona na nowym podeście, który lepiej współgra z bryłą ołtarza. Stary podest był zaś tak zbutwiały, że groził rozpadem w każdej chwili. Trzeba dodać, że całość prac została sfinansowana z trzech źródeł: ofiar naszych Parafian, dotacji Urzędu Gminy w Baćkowicach oraz dotacji z Unii Europejskiej.

13 listopada 2009
Ks. Kanonik

Proboszcz wicedziekanem Miło nam poinformować, że w dzisiejszy piątek nasz ks. proboszcz kanonik Roman Stępień został zamianowany przez JE ks. Bpa naszej Diecezji Krzysztofa Nitkiewicza wicedziekanem naszego świętokrzyskiego dekanatu.

11 listopada 2009
Święto Odzyskania Niepodległości polski

Święto Odzyskania Niepodległości Polski Niezbyt ładną pogodą powitał nas świąteczny poranek. Przez całą środę padało i wiał zimny wiatr. Nie przeszkodziło to jednak najznakomitszym członkom naszej parafii oraz grupie oddanej sprawie młodzieży uczestniczyć w obchodach Święta Odzyskania Niepodległości Polski. Gdy o godz. 9:00 wierni przybyli do kościoła ujrzeli okolicznościową dekorację a także zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z naszej gminy oraz dwa poczty sztandarowe OSP z Wszachowa i OSP z Baćkowic. Cała uroczystość rozpoczęła się od apelu poległych przygotowanego przez młodzież klas trzecich naszego gimnazjum pod opieką p. Joanny Flis. Następnie rozpoczęła się Msza Święta. Ofiarę eucharystyczną sprawował ks proboszcz. On również wygłosił kazanie, w którym przypomniał słowa papieża mówiące o konieczności poznania historii własnego narodu, jak też posłużył się kilkoma cytatami z polskiej literatury. Po Mszy Świętej udaliśmy się na cmentarz parafialny, gdzie ks proboszcz poświęcił nowy obelisk postawiony na miejscu pochowania żołnierzy walczących w I wojnie światowej, zaś młodzież gimnazjalna złożyła wiązankę oraz zapaliła znicze. następnie krótko przemówił wójt naszej gminy, p. Marian Partyka. W swoich słowach skierowanych głównie do młodzieży przypomniał, ze patriotyzm jest obowiązkiem każdego Polaka. Po zakończonych uroczystościach osoby zaangażowane w jej zorganizowanie udały się do budynku gminy, gdzie kilku strażaków dostało odznaczenia, a później był mały poczęstunek.

7 listopada 2009
Pielgrzymka do Sanktuariów Częstochowskich

Pielgrzymka do Sanktuariów Częstochowskich W sobotę, o godz. 5.05 wyruszyliśmy 27-osobową grupa pod przewodnictwem ks. Roberta do Częstochowy. Po przybyciu na miejsce, ok godz 9:00 udaliśmy się do kaplicy cudownego obrazu, aby tam uczestniczyć w Eucharystii której przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks, bp Józef Zawitkowski z Łowicza. Byliśmy tym bardzo przejęci. Po Mszy Świętej udaliśmy sie na wały jasnogórskie, aby tam uczestniczyć w drodze krzyżowej prowadzonej przez naszego ks. wikariusza. Następnie był czas wolny, który przeznaczyliśmy na obiad, zwiedzanie sanktuarium i zakup drobnych pamiątek. Gdy czas wizyty na Jasnej Górze dobiegł końca, udaliśmy się do Sanktuarium Krwi Chrystusa, które również mieści się w Częstochowie. Ks. Robert z mapa w ręku pilotował nasz autobus, abyśmy tam trafili. Tam, w tymczasowej kaplicy pomodliliśmy się koronką do Bożego Miłosierdzia, wysłuchaliśmy z ust miejscowego ks. wikariusza historię tegoż sanktuarium, po czym wraz z nim odmówiliśmy litanię do Krwi Pana Jezusa i uzyskaliśmy błogosławieństwo relikwiarzem zawierającym kroplę krwi Pana Jezusa wylaną na Golgocie. Mimo, ze padał deszcz szczęśliwi wracaliśmy do naszych domów.

2 listopada 2009
29 rocznica śmierci sługi Bożego Bpa Piotra Gołębiowskiego

29 rocznica śmierci sługi Bożego Bpa Piotra Gołębiowskiego O tym, ze bp Piotr był niegdyś naszym proboszczem zawsze pamiętamy i dlatego w kolejną, 29 rocznicę jego śmierci wyruszyła pod przewodnictwem obecnego ks. proboszcza pielgrzymka, aby w Sandomierzu uczestniczyć we Mszy Świętej w intencji jego beatyfikacji. Mszy Świętej sprawowanej o godz. 17:30 przewodniczył i kazanie wygłosił ks. bp Krzysztof Nitkiewicz. Wraz z nim Mszę Świętą koncelebrował ks bp Edward Frankowski oraz wielu księży, wśród nich nich oczywiście nasz proboszcz - ks. kan. Roman Stępień. Po Mszy Świętej udaliśmy się do podziemi katedralnych, aby tam pomodlić się przy grobie naszego dawnego duszpasterza. Po wyjściu katedry zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie z ks. biskupami i wróciliśmy do domów.

1 listopada 2009
1 listopada

Uroczystość Wszystkich Świętych Pierwszy dzień listopada to dla Kościoła radość z tego, ze tak wielu jego członków cieszy się nagrodą życia wiecznego. W naszej parafii tę radość przeżywaliśmy w kościele w czasie Mszy Świętych o godz. 8:30, 10:00 i 15:00 a także na cmentarzu w czasie Mszy Świętej tam sprawowanej o godzinie 11:30. te wielka radość Kościoła przybliżali nam nasi duszp[asterze - ks. Robert, który głosił słowo Boże w świątyni parafialnej oraz ks. proboszcz, który powiedział kazanie na cmentarzu. Źródłem naszej radości była również bardzo piękna, jak na te porę roku pogoda.

1 — 31 października 2009 Nabożeństwa Różańcowe Przez cały październik nasza wspólnota parafialna trwała na modlitwie różańcowej. Na tygodniu różaniec był odprawiany po Mszy Świętej o godz. 16:00 zas w niedziel;e był o 15:00, przed mszą Świętą. Poszczególne dziesiątki były prowadzone przez różne stany i grupy duszpasterskie naszej parafii: dzieci, rodziców, młodzież,kobiety, mężczyzn, ministrantów, kółka różańcowe, Stowarzyszenie Przyjaciół Seminarium oraz Krucjatę Eucharystyczną. Dzieci każdego dnia dostawały elementy sklejanki, z których wychodziły klocki do układania znanych obrazów Matki Bożej.
18 października 2009
Diecezjalna pielgrzymka na Jasną Górę

Diecezjalna pielgrzymka na Jasną Górę Trzecia niedziela października była dniem szczególnym dla całej Diecezji Sandomierskiej. Wtedy to ze wszystkich krańców Diecezji wyjechały pielgrzymki do Częstochowy, aby tam dziękować Matce Bożej za dar nawiedzenia naszych parafii. W tym wydarzeniu wzięła również udział delegacja z naszej parafii. O godz. 6:30 4 parafian raz z ks. proboszczem wyruszyło na Jasną Górę aby włączyć się do dziękczynienia. Gdy dotarli na miejsce udali się na Drogę Krzyżową prowadzoną na wałach Jasnogórskich przez ks. bpa Edwarda Frankowskiego. Rozważania poszczególnych stacji przygotowali diakoni naszego seminarium. Następnie była Msza Święta, którą pod przewodnictwem Ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza sprawowało ok. 70 kapłanów. Słowo Boże wygłosił ojciec duchowny seminarium, Ks. Mariusz Piotrowski. Po zakończonych uroczystościach pielgrzymi powrócili do domów.

16 października 2009
31 rocznica wyboru JPII

31 rocznica Habemus papam Ten październikowy piątek był dla nas czasem wspomnienia radosnego wydarzenia sprzed 31 laty (czyli tyle,ile ma nasz ks. wikariusz :-). Wtedy to cały Kościół katolicki radował się z wyboru papieża Jana Pawła II. Z tej okazji o godz 16:00 była sprawowana koncelebrowana ofiara eucharystyczna pod przewodnictwem naszego ks. proboszcza. Kazanie wygłosił ks. Robert. Przypomniał on m.in. jak wyglądała chwila ogłoszenia naszego polskiego papieża, zachęcał też, by w świecie, w którym jest pełno zła czynic jak najwięcej dobra. Na zakończenie przypomniał słowa papieża, który mówił, że wierzy w możliwość przemiany świata w rzeczach wielkich i małych, bo wierzy w przemieniającą siłę, w miłość Boga. Po Mszy Świętej ks. proboszcz poprowadził różaniec w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła Wielkiego.

11 października 2009
Liczenie wiernych

Liczenie wiernych W XXVII niedzielę zwykłą, oprócz obchodów dnia papieskiego, odbyło się także liczenie wiernych, w czym bardzo wytrwale pomagali nasi ministranci. Policzyli wszystkich obecnych w kościele jak również tych, co przystępowali do Komunii Świętej. W sumie na wszystkich Mszach było 769 osób, z czego 303 przystąpiły do Komunii Świętej.

11 października 2009
IX dzień papieski

IX Dzień Papieski Jan paweł II -papeż wolności - takie hasło przyświecało 28 niedzieli zwykłej. Był to raczej dzień niezwykły. Przede wszystkim, dla Kościoła w Polsce, i w naszej parafii również był to dzień radosny, gdyż papież Benedykt XVI kanonizował bł. abpa warszawskiego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Z tej okazji na każdej Mszy Świętej był czytany list na jego temat. Dalej był to dzień papieski, z czym związana była zbiórka środków pieniężnych do puszek na cele fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która wspiera biedną acz zdolną młodzież ze wsi i małych miast, w tym również naszą parafiankę.

7 października 2009
MB Różańcowej

Święto MB Różańcowej W środę, na Mszy św. o godz. 16:00 zgromadzili sie przedstawiciele wszystkich kółek różańcowych oraz dzieci z klasy II, które przygotowują się do pierwszej Komunii Świętej. Wspólnie uczciliśmy Matkę Bożą Różańcową. Mszę święta celebrował i kazanie wygłosił ks. Robert. Po Komunii odbyło się poświęcenie i wręczenie różańców dzieciom klas II aby również poprzez tę modlitwę przygotowywali się do swojego pierwszego spotkania z Panem Jezusem w Komunii Świętej.

5 października 2009
JMiFK.jpg

Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej Od momentu rozpoczęcia posługi biskupiej ks bpa Krzysztofa Nitkiewicza, w całej naszej Diecezji zaczął wzrastać kult miłosierdzia Bożego, Sw. siostry Faustyny i bł. ks. Michała Sopoćki. Ta fala dosięgła również naszej parafii, toteż w poniedziałkowe popołudnie była sprawowana Msza Święta wotywna o św. Faustynie, w czasie której ks. proboszcz wygłosił okolicznościowe kazanie, zaś każdy wierny obecny na tej Mszy otrzymał pamiątkowy obrazek z wizerunkiem św. siostry Faustyny.

1 października 2009 Reaktywacja Krucjaty Eucharystycznej I czwartek miesiąca października zapisał się w historii parafii nie tylko jako dzień inauguracji październikowych nabożeństw różańcowych. Był to również dzień, w którym wskrzesiliśmy Krucjatę Eucharystyczną. Ten ruch religijny istniał w naszej parafii za czasów ks. Romualda Górskiego. Niestety, z nieznanych przyczyn jego działalność została przerwana. Dzisiaj do tego ruchu zapisało się 10 osób (9 kobiet i 1 mężczyzna), z czego jedna pamięta jeszcze czasy ks. Górskiego, można więc mówić o kontynuacji tego dzieła. Ustalono, że spotkania ruchu będą się odbywać w każdy I czwartek miesiąca.
20 — 22 września 2009
Renowacja Misji Świętych

Renowacja Misji Parafialnych Rok temu przezywaliśmy Misje Święte, które przygotowały nas do uroczystości Nawiedzenia Matki Bożej. W tym roku wypadało, aby z okazji rocznicy tego wydarzenia przypomnieć to wydarzenie i dokonać odnowy tego, co rok temu zostało zapoczątkowane, toteż przez trzy dni trwaliśmy na modlitwie, której przewodniczył O misjonarz Stanisław Biedrowski CsSRz Tuchowa z zakonu OO Redemptorystów. Pierwszy dzień misji - niedziela - wypadł w rocznicę nawiedzenia. W czasie każdej Mszy świętej O Stanisław głosił słowo Boże w którym zachęcał nas do uczestnictwa w tych dniach świętych porównując odnowienie misjii do II sesji soboru. Kolejny dzień poświęcony był sakramentowi chrztu świętego. W czasie Mszy świętych, które były sprawowane o 8:00 i 18:00, najpierw był do kościoła uroczyście wnoszony paschał, czyli świeca od której w czasie chrztu zapala się gromnicę. Po kazaniu następowało uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, po czym wszyscy zebrani podchodzili do chrzcielnicy, aby ręką umoczoną w wodzie chrzcielnej wykonać znak krzyża. Po Mszy Świętej wieczorowej udaliśmy się na cmentarz pod krzyż misyjny, aby tam pomodlić się za zmarłych, w szczególny sposób za tych którzy od czasu ostatniego nawiedzenia. Ks Robert wyczytywał kolejne nazwiska, po czym następowała modlitwa wieczny odpoczynek… zaś rodzina zmarłej osoby zapalała świecę od paschału. Na zakończenie księża udzielili błogosławieństwa i zaśpiewaliśmy pieśń Zwycięzca śmierci. Trzeci dzień - wtorek - był poświęcony sakramentowi pokuty i Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Po każdej Mszy (sprawowanej o 8:00, 10:00, 16:00i 18:00) główny celebrans wystawiał do adoracji Najświętszy Sakrament, następnie odmawiał akt zawierzenia rodzin Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, po czy wierni rodzinami podchodzili do balasek, aby otrzymać błogosławieństwo Najświętszym sakramentem. Tego dnia również przyjechali księża z dekanatu, aby pojednać nas z Bogiem Ojcem. W ciągu tych szczególnych dni nie tylko modliliśmy się, ale także wsparliśmy materialnie seminarium O redemptorystów w Tuchowie. W poniedziałek i wtorek O Stanisław zbierał ofiary przeznaczone na ten cel. Zebrane pieniądze były jednym z darów wdzięczności serca za renowację Misji Świętych. Trzeba przyznać, ze mimo iż nie było specjalnych Mszy "stanowych", to O Stanisław tak głosił Słowo Boże, ze każdy mógł je zrozumieć i wziąć coś dla siebie, niezależnie czy były to dzieci, młodzież, czy dorośli.

20 września 2009
Rocznica nawiedzenia

Rocznica II nawiedzenia Matki Bożej 25 niedziela zwykła wypadła nam w tym roku w dniu szczególnym, albowiem dzisiaj świętowaliśmy I rocznicę II nawiedzenia parafii przez Matkę Bożą w Jej Częstochowskim wizerunku. Z tej okazji po każdej Mszy Świętej nasi księża odnawiali przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej akt zawierzenia parafii, śpiewaliśmy śluby jasnogórskie - pieśń O Wielka matko Boga i człowieka zaś w gablotce przed kościołem była zorganizowana wystawa zdjęć z nawiedzenia. natomiast już w sobotę poprzedzająca został na ścianie kościoła zawieszony duży obraz Matki Bożej z jasnej Góry z wypisanym hasłem nawiedzenia: Witaj królowo, Matko i Nadziejo nasza.

18 września 2009
Święto św. Stanisława Kostki

Święto patronalne dzieci i młodzieży Św. Stanisław Kostka od wieków patronuje młodym mieszkańcom naszej parafii, toteż w piątkowe popołudnie zebrała się dziatwa i młodzież w świątyni parafialnej. O godz. 16:05 rozpoczęła się Msza Święta w ich intencji, która sprawował dekanalny duszpasterz dzieci i młodzieży, którym jest nasz ks. wikariusz. On również wygłosił kazanie, w którym przypomniał postać św. Stanisława Kostki. Po Komunii odbyło się poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych, po czym odmówiono litanię do Św. Stanisława Kostki polecając w niej szczególnie rodziców, opiekunów, nauczycieli i wychowawców młodego pokolenia. Po uroczystym błogosławieństwie dzieci przyszły do zakrystii aby zobaczyć wiszący tam duży obraz przedstawiający ich patrona.

13 września 2009
Dożynki Świętokrzyskie

Dożynki w Kałkowie Niedziela przed świętem podwyższenia Krzyża Świętego była dniem, w którym mogliśmy jeszcze raz podziękować Matce Bożej za plony ziemi i pracy rąk naszych. O 7:30 wyruszyła 50-osobowa pielgrzymka pod opieką ks. Roberta aby w Kałkowie wziąć udział w dożynkach Świętokrzyskich. W pielgrzymce brała również udział kilkuosobowa grupa parafian Piórkowskich z Wszachowa. Po dortarciu do Kałkowa, o godz 10:30 osoby niosące nasz wieniec i dzieci niosące chleb zostały ustawione w długim szeregu przedstawicieli ziemi świętokrzyskiej aby następnie wyruszyć z uroczystą procesją dookoła sanktuarium. W ten sposób dotarliśmy przed ołtarz polowy. Tam wszystkich zebranych powitał serdecznie kustosz sanktuarium, ks. inf. Czesław Wala. Przed rozpoczęciem Eucharystii poseł Przemysław Gosiewski przeczytał słowo do rolników skierowane specjalnie na te uroczystość przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Następnie rozpoczęła się liturgia Mszy Świętej, którą sprawowało pięciu księży pod przewodnictwem dziekana dekanatu Starachowice-Południe - proboszcza parafii Pawłów z Diecezji Radomskiej. Ks. ten wygłosił również Słowo Boże. Wskazał w nim na wielką wartość pracy rolnika, która tak mocno jest teraz niedoceniana. Ukazał, ze praca ma nie tylko służyć zarobkowi, ale przede wszystkim uświęceniu człowieka. W czasie procesji z darami każdy wieniec został przyniesiony do ołtarza, zaś trzej księża (Ks. dziekan, ks. prof Wiesław Przygoda i ks. Robert Capała) błogosławili rolników, którzy ten wieniec nieśli. Po Mszy Świętej był czas na występ dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca z Jastrzębskiej Woli, zespołu ludowego, swoje słowo do zebranych skierował też Wójt gminy Pawłów. Po błogosławieństwie nastąpił moment dzielenia się świeżo upieczonym chlebem przyniesionym przed ołtarz w darach ofiarnych. Były to podpłomyki takie, których używał Pan Jezus i mieszkańcy Ziemii Świętej. Były bardzo smaczne. Zadowoleni powróciliśmy do domów.

12 września 2009
Zakończenie peregrynacji w Diecezji

Zakończenie peregrynacji w Diecezji W sobotę, w we wspomnienie imienia Maryi oddaliśmy szczególny hołd Matce naszego Odkupiciela. Tego dnia o godz 9:00 wyruszyliśmy ww 11-osobowej delegacji wraz z naszymi księżmi do Sandomierza, by tam podziękować Bogu i Maryi za dar nawiedzenia naszej Diecezji, w tym również naszej parafii oraz aby uroczyście przekazać Jasnogórski Wizerunek Nawiedzenia do Archidiecezji Łódzkiej. Msza Święta, w której uczestniczyliśmy była sprawowana na placu papieskim przez rzeszę kapłanów i biskupów pod przewodnictwem naszego abpa metropolity Józefa Życińskiego. On również wygłosił homilię. Choć początkowo aura nam nie sprzyjała - lał silny deszcz, to jednak wytrwaliśmy do końca i w czasie Komunii Świętej Pan Bóg wynagrodził naszą wytrwałość, bo niebo się wypogodziło. Po zakończeniu uroczystości poszliśmy na lody i wróciliśmy do domów.

11 września 2009
Spotkanie młodych

XII Diecezjalne spotkanie młodych W piątek, we wrześniowe popołudnie i wieczór grupa młodzieży wraz z ks. Robertem uczestniczyła w Diecezjalnym Spotkaniu Młodych w Sandomierzu. Było to wydarzenie związane z zakończeniem peregrynacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w naszej Diecezji. O 17:30 uczestniczyliśmy we Mszy Świętej koncelebrowanej przez wielu księży pod przewodnictwem ks. bpa Edwarda Frankowskiego. Homilię wygłosił ks. prałat Jacek Beksiński. Wyjaśnił on zebranym słowa Ewangelii o nawiedzeniu w Kanie Galilejskiej. Pod koniec Mszy Świętej śpiewaliśmy suplikacje na przebłaganie Boga za grzechy młodych ludzi, którzy nie tak dawno dopuścili się zbezczeszczenia kaplicy w Stalowej Woli a także wielu innych złych czynów. PO zakończonej Eucharystii w rozśpiewanej kolumnie przybyliśmy na plac papieski, gdzie śpiewaliśmy piosenki religijne, a następnie uczestniczyliśmy w koncercie ewangelizacyjnym zespołu Full Power Spiryt z Białegostoku. Koncert był pasjonujący. Po koncercie wróciliśmy do katedry, gdzie w towarzystwie czterech ks. bpów uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórskim. modlitwom przewodniczył pasterz diecezji ks bp Krzysztof Nitkiewicz, zaś rozważanie przeprowadził biskup białostocki Edward Ozorowski. PO błogosławieństwie zmęczeni, ale i zadowoleni wróciliśmy do domów.

1 września 2009
Nowy rok szkolny

Rozpoczęcie roku szkolnego W pierwszy wrześniowy poranek, we wtorek o godz 800 dzieci i młodzież z rodzicami i nauczycielami zgromadziły się w naszej świątyni parafialnej na Mszy Świętej, która rozpoczęto nowy rok szkolny. Mszy Świętej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Robert. W swoim kazaniu ks. Robert wezwał wszystkich do współpracy w dziele wychowania i kształcenia, gdyż tylko wtedy ziarno zasiane w szkole może wydać plon stokrotny. Po Mszy Świętej wszyscy zebrani udali się do szkoły na dalszą część uroczystości. Warto nadmienić, że dla gimnazjum jest to jubileuszowy 10 rok szkolny.

27 — 28 sierpnia 2009
klepsydra.png

Śmierć i pogrzeb najstarszej kobiety w parafii W czwartek rano, w wieku 104 lat zmarła Anna Frejlich - najstarsza mieszkanka naszej parafii i gminy. Pogrzeb odbył się w piątek. W tej smutnej uroczystości wzięli udział obydwaj nasi księża. Rodzinie pogrążonej w żałobie składamy wyrazy współczucia.

25 sierpnia 2009
Wycieczka do Ujazdu

Wycieczka do Ujazdu We wtorek po odpuście, sześciu ministrantów wyjechało z ks. Robertem do Ujazdu. Po dotarciu na miejsce ok g. 9:55 już czekała pani przewodniczka, toteż zaraz po załatwieniu niezbędnych formalności w kasie i zabezpieczeniu rowerów, cała grupa udała się na zwiedzanie ruin zamku Krzyżtopór. Pani przewodniczka opowiadała historię zamku oraz pewne szczegóły z życia rodzin jego właścicieli. Była bardzo zadowolona, ze przyjechali miejscowi turyści, którzy, jak podkreślała, powinni znać swoją okolicę. Ruiny zamku zrobiły spore wrażenie na naszych ministrantach, którzy zgodnie orzekli, ze w takiej ilości różnych pomieszczeń i korytarzy można by bawić się w chowanego. Niektórym nawet marzyło się postawienie takiego zamku w przyszłości, jako swojej rezydencji. Ogólnie wszyscy byli zadowoleni, ksiądz tez, bo ministranci byli grzeczni (jakżeby mogli inaczej ;-). Gdy pani przewodniczka skończyła pracę, cała grupa udała się na "rundę honorową" wokół murów obronnych, a następnie na krótki posiłek. Przyszła pora wracać, ale za namową pani przewodniczki została wykonana druga "runda honorowa", tym razem po drogach biegnących dookoła zamku. W końcu wszyscy dotarli do domu, z mała przerwą na lody w Iwaniskach.

23 sierpnia 2009
Zbiórka na odbudowę kościoła

Zbiórka na odbudowę kościoła na Ukrainie W przedostatnią niedzielę sierpnia gościliśmy w naszej parafii misjonarza redemptorystę, O. Henryka Kowalskiego CSsR. Przez cały dzień głosił Słowo Boże w naszej świątyni W słowie tym zachęcał nas do wierności Chrystusowi ukazując jako wzór postacie św. Maksymiliana Marię Kolbego, bł. Karoliny Kózkówny oi Sługi Bozego Kard. Stefana Wyszyńskiego. Podzielił się również z nami świadectwem pracy misjonarza oraz życiem Polaków na Ukrainie. Po każdej Mszy Świetej zbierał ofiary na odbudowę kościoła w Borysławiu. Jak podkreślił O. Henryk, nasi parafianie okazali się hojni. Każdy ofiarodawca otrzymał pamiątkową widokówkę.

22 sierpnia 2009
Odpust 22 sierpnia 2009

Odpust Niepokalanego Serca Maryi Jak co roku, tydzień po Wniebowzięciu Matki Bożej w naszej parafii obchodziliśmy parafialną uroczystość odpustową ku czci Niepokalanego Serca NMP. Przez całą sobote Msze Święte były odprawiane w porządku niedzielnym. Uroczysta Suma odpustowa odpustowa rozpoczęła się o godz. 12:00. Wtedy to z plebanii w kierunku kościoła wyszła procesja z asystą liturgiczną, orkiestrą i księżmi. w ten sposób wprowadziliśmy do naszej świątyni naszego pasterza, JE Ks. Bpa Krzysztofa Nitkiewicza. Po przybyciu do kościoła, nastąpiło powitanie ks. bpa przez dzieci, młodzież, dorosłych oraz ks. proboszcza. Ks. biskup przewodniczył Mszy Świętej i wygłosił słowo Boże, w którym podkreślił, ze zanim rodzice zaczną wymagać od dzieci, muszą jako wychowawcy najpierw sobie postawić wymagania. Wraz z nim Eucharystię koncelebrowali: ks. kan Jan Mikos ze Skoszyna, oraz ks. kan. Krzysztof Rusiecki, pochodzący z naszej parafii, pracujący obecnie w Sandomierzu. Po Mszy Świętej odbyła się procesja eucharystyczna, w której po raz pierwszy niesiono odrestaurowane feretrony. Niesiono też chorągwie oraz wieńce dożynkowe. Dziewczynki z klas III i IV sypały kwiatki, gdyż najważniejszy był jednak Najświętszy Sakrament niesiony przez samego ks. bpa. Po zakończeniu procesji ks bp odnowił akt poświęcenia wspólnoty parafialnej Niepokalanemu Sercu Matki Bożej i udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Następnie Ks. proboszcz podziękował w imieniu całej parafii ks. bpowi za przybycie i Mszę Świętą sprawowana w intencji naszej parafii.. Z kolei głos zabrał ks. bp, podkreślając, jak wiele łaski Bożej spłynęło w czasie tej jednej uroczystości. Następnie nawiązując do słów powitania, przywołał postać Sługi Bożego, Ks bpa Piotra Gołębiowskiego i dał nam wskazówkę, w jaki sposób możemy pomóc w procesie beatyfikacji naszego dawnego proboszcza. Prosił nas o modlitwę o cud za wstawiennictwem tego Sługi Bożego. Wspólnym śpiewem pieśni Boże, coś Polskę zakończyliśmy uroczystość odpustową.

15 sierpnia 2009
Poświęcenie kapliczki

Poświęcenie kapliczki w Nieskurzowie Nowym W sobotę Wniebowzięcia NMP w sposób szczególny uczciliśmy naszą niebieską Matkę. Tego dnia bowiem, o godz 14:00 odbyło się poświęcenie odnowionej kapliczki Matki Bożej w Nieskurzowie Nowym. Odnowienie było przede wszystkim dziełem p. Ożygały. W uroczystości poświęcenia wzięli udział prawie wszyscy mieszkańcy Nieskurzowa Nowego. Na początku odśpiewano pieśń Serdeczna Matko, następnie Ks. Robert powiedział kilka słów wprowadzających, w których przypomniał wiernym, że ta przydrożna kapliczka ma przypominać każdemu, kto będzie tędy przechodził, o tym, że ma kroczyć drogą do nieba. Następnie nastąpiła modlitwa i obrzęd poświęcenia, czego dokonał O Jan Kupka, pallotyn pochodzący z tej miejscowości. Po poświęceniu ks. Robert udzielił zebranym błogosławieństwa i odśpiewano pieśń Zdrowaś Maryjo, po czym swoje słowo do zebranych skierował O Jan, w którym wskazał, że ta kapliczka jest miejscem świętym, i nie wolno obok niej przechodzić obojętnie. Potem zaśpiewano kolejną pieśń i każdy w modlitewnym skupieniu udał się do domu.

15 sierpnia 2009
Dożynki parafialne

Dożynki parafialne Uroczystość Wniebowzięcia NMP, która w tym roku wypadła w sobotę - dzień Maryjny był okazją do podziękowania Panu Bogu za plony ziemi,które zebrano z Jego łaskawości. O godz 12:00 rozpoczęła się w naszym kościele parafialnym uroczysta suma, którą celebrowało trzech kapłanów: głównym celebransem i kaznodzieją był O. Jan Kupka, nasz rodak, zaś koncelebransami byli Ks. Proboszcz i Ks. Wikariusz. Na początku Mszy Św. O Jan poświęcił przyniesione wieńce dożynkowe i wyruszyliśmy z procesją dookoła kościoła. W procesji były niesione poświęcone wieńce. Każdy z nich był owocem najpierw ciężkiej pracy na polu, a następnie sporego wysiłku włożonego w przygotowanie kompozycji ze zbóż i kwiatów. Symbolika wieńców była eucharystyczna, nie brakowało również odniesień do roku kapłaństwa. Wraz z wieńcami zostały przyniesione jako dar ołtarza bochenki chleba wypieczone z tegorocznego zboża. Symbolika chleba była głównym tematem kazania O Jana. W swoim przemówieniu rozwinął on treści zawarte w modlitwie, którą kapłan odmawia w czasie ofiarowania chleba we Mszy świetej: Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich; Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Na zakończenie Mszy Świętej udzielone zostało uroczyste błogosławieństwo.

9 sierpnia 2009
Imieniny Ks. Romana Stępnia

Imieniny i urodziny Ks. kan. Romana Stępnia XIX niedziela zwykła B w naszej parafii miała w tym roku charakter bardzo uroczysty. Był to dzień imienin i urodzin naszego Ks. Proboszcza. Msza święta w jego intencji została odprawiona o godz. 12:00. Przewodniczył jej dostojny jubilat i solenizant, a koncelebransami byli nasz rodak, pallotyn O. dr Jan Kupka oraz ks. kan Jan Mikos z Nowego Skoszyna. W czasie tej Mszy Św. Ks. Proboszcz udzielił również sakramentu Chrztu Św. Gabrieli Wojsie. Homilię wygłosił Ks. Jan Mikos. W swoim przemówieniu wskazał na role księdza-duszpasterza w parafii ortaz zwrócił sie do wiernych z prośbą o współpracę swieckich z kapłanami. Po Komunii ks. Robert odczytał ogłoszenia parafialne, które zakończył życzeniami dla Ks. Romana, po czym głos zabrali przedstawiciele dzieci, młodzieży, dorosłych, kółek różańcowych i ministrantów. Życzenia te były przeplatane śpiewem pana organisty, jego chórzystek i ogółu wiernych. Następnie przemówił profesor z Warszawy oraz O. Jan Kupka.

4 lipca 2009
Święcenia biskupie i ingres bpa Krzysztofa Nitkiewicza

Ingres biskupa Krzysztofa Nitkiewicza Ponad trzy godziny trwała uroczystość, na którą w sobotni poranek przybyli wierni z Diecezji Sandomierskiej, w tym z naszej parafii. Był to bowiem dzień szczególny - dzień powitania w progach sandomierskiej katedry nowego pasterza naszej Diecezji - Ks. prał. dra Krzysztofa Nitkiewicza. Uroczystość rozpoczęła się w seminaryjnym kościele św. Michała Archanioła modlitwą liturgii godzin, następnie orszak procesyjny wyruszył ulicami starego miasta do bazyliki katedralnej, gdzie w czasie Mszy Świętej koncelebrowanej przez kilkuset księży i biskupów ks. abp. Jóþzef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce wraz z abpem Józefem Życińskim, naszym metropolitą i abpem Sławojem Leszkiem Głodziem, rodakiem bpa Krzysztofa udzielił sakry biskupiej naszemu pasterzowi. Słowo Boże wygłosił Abp. metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź, który wykazał się wielką znajomością historii, geografii oraz problemów Diecezji Sandomierskiej. Ks. bp Krzysztof był bardzo szczęśliwy z tego, że został naszym biskupem, co było widać, po tym, że bardzo często się uśmiechał.

18 — 19 czerwca 2009
Koniec roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego w gimnazjum i szkole podstawowej Ostatnie dwa dni w szkole upłynęły w atmosferze radosnego oczekiwania na wakacje. Tej radości towarzyszyła również modlitwa. W czwartek o godz. 12:00 na swojej Eucharystii sprawowanej przez ks. Roberta zgromadziła się młodzież z gimnazjum, zaś w piątek o 9:00 na Mszy sprawowanej przez ks. Proboszcza dzieci ze szkoły podstawowej. Intencja tych Mszy było dziękczynienie za 10 miesięcy nauki oraz prośba o dobre przeżycie wakacji. W tej modlitwie wraz ze swoimi wychowankami uczestniczyli nauczyciele i dyrekcje szkół, a także niektórzy rodzice.

18 czerwca 2009
zakończenie oktawy

Zakończenie oktawy Bożego Ciała W czwartkowe popołudnie, o godz. 17:00 Została odprawiona ostatnia Msza oktawy Bożego Ciała. Obchody oktawy były połacvzone z modlitwami o urodzaje, ponieważ codziennie była sprawowana eucharystii o dobre urodzaje od gospodarzy poszczególnych wiosek naszej parafii. Po Mszy Świętej wyszliśmy z procesją eucharystyczna dookoła kościoła. następnie było błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i poświęcenie wianków. Na zakończenie ks. Robert pobłogosławił wszystkie dzieci w kościele.

15 czerwca 2009
Radio Maryja

Radio Maryja W poniedziałkowe popołudnie, w Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Przemiany w Rakowie gościło Radio Maryja i Telewizja Trwam. Były to połączone obchody 10 rocznicy pobytu papieża Jana Pawła II w Diecezji Sandomierskiej oraz dzień przebłagania za grzechy narodu polskiego. najważniejszym punktem bogatego programu tych uroczystości była Eucharystia, którą koncelebrowało wielu księży pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Diecezji Kamieniecko-Podolskiej na Ukrainie, Jana Niemca. Ks. Biskup wygłosił również Słowo Boże, w którym zachęcał wiernych do całkowitego zawierzenia Bogu i otwarcia się na dar życia. W uroczystościach brali udział pielgrzymki z okolicznych parafii, w tym również kilkuosobowa reprezentacja naszej parafii.

11 czerwca 2009
Boże Ciało 2009

Boże Ciało Jak co roku, w czwartek po uroczystości Trójcy Przenajświętszej, obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Msze Święte były sprawowane o godz. 8:30, 10:00 i 11:30. Ostatnia Msza Święta, która wraz z Ks. Proboszczem koncelebrował Ks. Jan Mikos zakończyła się procesją eucharystyczną do czterech ołtarzy. Pierwszy ołtarz znajdował się w okolicy targowiska, drugi niedaleko Straży Pożarnej, trzeci obok szkoły, zaś czwarty w między cmentarzem a plebanią. Ołtarze , które przygotowali mieszkańcy wiosek naszej parafii były wykonane z wielka starannością i pomysłowością. Widać było, że zostało w nie włożone wiele pracy. I ołtarz wykonali mieszkańcy Nieskurzowa, II - mieszkańcy olszownicy, III - mieszkańcy Żernik, Baranówka i Janczyc, zaś IV - mieszkańcy Baćkowic. W zorganizowaniu procesji pomogli strażacy z OSP w Baćkowicach, którzy nieśli krzyż, chorągwie, baldachim, a także podtrzymywali księdza niosącego Najświętszy Sakrament. Swój wkład włożyli także inni parafianie, którzy nieśli pozostałe sztandary i feretrony. Dziewczynki z klas II-III-IV w strojach pierwszokomunijnych sypały kwiatki, zas ministranci z panem kościelnym i organistą czuwali aby wszystko było na swoim miejscu i pełnili przydzielone im posługi liturgiczne. Przy ostatnim ołtarzu Ks. Proboszcz wygłosił kazanie, po czym wszyscy udali się do kościoła, gdzie Ks. Roman udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem oraz podziękował wszystkim zaangażowanym w zorganizowanie obchodów Bożego Ciała.

10 — 11 czerwca 2009
37 rocznica święceń

37 rocznica święceń Ks. Proboszcza 10 czerwca, w środę, wypadła 37 rocznica rocznicę święceń kapłańskich naszego Ks. proboszcza. Ze względu na wypadającą w następny dzień Uroczystość Bożego Ciała, główne obchody tego jubileuszu zostały przeniesione na czwartek. Podczas sumy, którą koncelebrował Ks. Jan Mikos ze Skoszyna, przedstawiciele dorosłych i młodzieży złożyli Ks. Romanowi życzenia. W imieniu dorosłych wystąpili: Bożena Firmanty i Genowefa Maj, zaś w imieniu młodzieży Bartosz Firmanty i Radosław Lipka (obaj ministranci). Pan organista natomiast pokierował śpiewami: Wszystkiego dobrego oraz Plurimos annos.

5 czerwca 2009
Konkurs Biblijny

Konkurs biblijny W piątek, w Instytucie teologicznym w Sandomierzu odbył się diecezjalny etap konkursu biblijnego dla dzieci i młodzieży ze znajomości życia i działalności sw. Pawła - Apostoła Narodów, oraz jego trzech listów: List do Galatów i 2 listów do Koryntian. Uczestniczyli w nim najlepsi znawcy tego tematu z każdego dekanatu. dekanat świętokrzyski był reprezentowany m.in. przez naszą parafiankę, uczennicę Szkoły Podstawowej w Baćkowicach, Justynę Pustułę. Więcej informacji o konkursie na stronie diecezji sandomierskiej.

24 maja 2009
Rocznica I Komunii Świętej

Rocznica I Komunii Świętej W niedzielę Wniebowstąpienia Pana Jezusa, na sumie o godz 12:00, 27 dzieci, które 18 maja 2008 r. przystąpiły do I Komunii świętej, obchodziło rocznicę tego wielkiego wydarzenia. Przybyły one na to spotkanie w swoich strojach pierwszokomunijnych, a wszystko odbywało się podobnie, jak rok temu: było uroczyste wejście, lekcje mszalne czytały dzieci, modlitwę wiernych - ich mamy, były niesione dary, dzieci dziękowały Panu Bogu wierszykami za możliwość przystępowania do Komunii Świętej, zaś przed błogosławieństwem zawierzenie Matce Bożej. Dodatkowym akcentem była modlitwa w intencji naszego wikariusza - ks. Roberta, który tego dnia obchodził VI rocznicę swoich święceń kapłańskich.

23 maja 2009
pielgrzymka

Pielgrzymka dzieci I Komunijnych W sobotę, na zakończenie białego tygodnia, 54 osobowa grupa dzieci I Komunijnych i ich rodziców, pod przewodnictwem ks. Roberta odbyła pielgrzymkę dziękczynną na jasną Górę. Z Baćkowic pielgrzymka wyruszyła autokarem o godz. 6:00. Do Częstochowy dotarliśmy ok. godz. 9:00. Po drodze odmówiliśmy różaniec - tajemnice radosne,oraz śpiewaliśmy różne pieśni kościelne i pielgrzymkowe. Po przybyciu na Jasną Górę dzieci przebrały sie w swoje stroje i od razu udaliśmy się do kaplicy cudownego obrazu, aby uczestniczyć tam we Mszy Świętej, która koncelebrowało wielu kapłanów, a wśród nich ks. Robert. PO Mszy świętej jeszcze długo modliliśmy sie przed obrazem Matki Bożej. Ostatnie osoby wyszły z kaplicy ponad godzinę od zakończenia Eucharystii. Gdy wszyscy byli już w komplecie udaliśmy się na zwiedzanie Jasnej Góry. największą frajdą było oczywiście zwiedzanie wieży klasztornej. Byliśmy również na wałach. Gdy wszyscy byli już dobrze zmęczeni zaczęliśmy szukać miejsca, aby spożyć posiłek. Nie było to łatwe zadanie, gdyz wszędzie były długie kolejki głodomorów. W końcu jednak każdemu udało się coś "upolować". Posileni pojechaliśmy do sanktuarium Matki Bożej w Gidlach. Tam jeden z ojców wytłumaczył o co chodzi z tymi cudami w Kościele oraz przedstawił historię sanktuarium. Każde dziecko otrzymało pamiątkowy obrazek. To był ostatni punkt naszej pielgrzymki, zatem po wyjściu z sanktuarium ruszyliśmy w drogę powrotną. W tym czasie słuchaliśmy z płyty przemówień papieża Jana Pawła II i piosenek Magdy Anioł, a o godz. 18:00 odśpiewaliśmy litanię Loretańską. Do Baćkowic przybyliśmy radośni ok godz. 19:00. Rodzice dzieci pierwszokomunijnych, z okazji tej pielgrzymki kupili obraz z Matką Bożą obejmującą papieża Jana Pawła II, który został ofiarowany księżom jako pamiątka od tej grupy dzieci I Komunijnych. Obraz bardzo się księżom spodobał. Trzeba jeszcze dodać, ze zarówno w Częstochowie, jak i w Gidlach ciągle "zderzaliśmy" się z dziećmi I Komunijnymi z pobliskich Kobylan, które tego dnia odbywały podobną pielgrzymkę, co zresztą zostało uwidocznione na zdjęciu.

23 maja 2009
Certyfikat Strona Przyjazna Dzieciom

Strona przyjazna dzieciom Nasza strona internetowa zyskała certyfikat strony przyjaznej dzieciom, przyznawany przez fundację Kidprotect.pl.

20 maja 2009
paulus.png

Konkurs biblijny W środę, w Publicznym Gimnazjum w Łagowie odbył sie dekanalny etap konkursu biblijnego ze znajomości życia i działalności sw. Pawła - Apostoła Narodów, oraz jego trzech listów: List do Galatów i 2 listy do Koryntian. Impreza ma związek z odbywającym się rokiem św. Pawła. Naszą parafię reprezentowała Justyna Pustuła, która jako jedyna zawodniczka ze szkoły podstawowej dostała się do etapu diecezjalnego, czyli do finału.

17 maja 2009
I Komunia Święta

I Komunia Święta VI niedziela wielkanocna była w naszej parafii świętowana bardzo uroczyście, a działo się tak ponieważ 27 dzieci z klasy drugiej po raz pierwszy przyjęło Pana Jezusa w Komunii Świętej. najpierw przed kościołem odbyło błogosławieństwo dzieci przez rodziców, a następnie wszyscy weszli do środka, aby uczestniczyć we Mszy Świętej, którą celebrował ks. proboszcz Roman Stępień. Na zakończenie mszy dzieci otrzymały pamiątkowe obrazki oraz wykonano wspólne zdjęcie, po czym zostały rozdane specjalnie na tę uroczystość upieczone bochenki chleba. Dzisiaj tez po raz pierwszy został na Mszy Świętej uruchomiony rzutnik, który wraz z ekranem podarowali do kościoła rodzice dzieci pierwszokomunijnych.

2 maja 2009
dzień otwartej furty

Dzień otwartej furty W pierwszą sobotę maja wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu zorganizowała kolejny, jubileuszowy 10 dzień otwartej furty, na który zaprosiła przyjaciół z całej diecezji. Również nasza parafia włączyła się w to radosne świętowanie. O godz. 8:30 spod plebanii w Baćkowicach wyruszył autobus, którym pojechała 40-osobowa delegacja pod opieką ks. Roberta. W przeważającej części była to młodzież, choć nie brakowało również dorosłych. Wiózł nas niezawodny kierowca, pan Stefan Bera. Do Sandomierza dotarliśmy ok. 9:20. O 10:00 uczestniczyliśmy w eucharystii, którą pod przewodnictwem ks. rektora WSD Jana Biedronia koncelebrowało kilku księży, a wśród nich ks. Robert. Kazanie wygłosił poprzedni rektor seminarium i założyciel Stowarzyszenia Przyjaciół WSD w Sandomierzu, ks. Michał Mierzwa, który na tę uroczystość przyjechał z klerykami z Krakowa. Po eucharystii przyszedł czas na wspólną zabawę i zwiedzanie seminarium i Sandomierza. Kilka osób wraz z ks. Robertem zwiedziło w tym czasie budynek Seminarium, kościół św. Michała Archanioła, bramę opatowską oraz kościół św. Jakuba. Chłopcy w tym czasie grali w piłkę nożną - pokonali drużynę z Sandomierza. Pozostałe osoby słuchały koncertu Arki Noego. W międzyczasie spotkaliśmy księży, którzy kiedyś pracowali w naszej parafii, mianowicie ks. Pawła Paterka oraz ks. Marka Wilka. Również ks. Robert nie narzekał na brak wrażeń, albowiem co chwilę był zaczepiany przez swoich poprzednich parafian. Po koncercie, który na skutek wielkiego entuzjazmu zadowolonych słuchaczy był kilka razy przedłużany udaliśmy się do kościoła seminaryjnego na nabożeństwo majowe, które poprowadził ojciec duchowny seminarium, ks. Dariusz Bęc. Z tego dnia jesteśmy bardzo zadowoleni, wszystkim bardzo się podobała ta impreza, toteż z dobrymi wspomnieniami wróciliśmy do domu.

26 kwietnia 2009
Niedziela powołaniowa

Niedziela powołaniowa III niedziela wielkanocna była w tym roku obchodzona jako niedziela powołaniowa. tego dnia bowiem gościliśmy u siebie alumna V roku WSD w Sandomierzu, Marka Krawczyka. Marek przybył do naszej parafii, aby spotkać się z członkami Stowarzyszenia Przyjaciół Seminarium. Na mszach świętych czytał list ks. rektora, pomagał w udzielaniu Komunii Świętej a także zbierał ofiary na potrzeby seminarium. Po Mszach Świętych spotykał się z dziećmi, młodzieżą i członkami stowarzyszenia, opowiadając o życiu seminarium. Spotkania te były bardzo owocne, o czym świadczy duża liczba chętnych na wyjazd do Sandomierza na Dzień Otwartej Furty.

18 kwietnia 2009
Zawody tenisowe

Ping-pong W sobotę, w Radomyślu nad Sanem, odbył się diecezjalny turniej tenisa stołowego dla ministrantów i lektorów. Naszą parafię reprezentowali: Radosław Lipka, Kamil Pocheć oraz Kamil Roszczypała. Ci zawodnicy pojechali na turniej wraz z ks. Robertem. Najlepszy wynik w naszej drużynie osiągnął Kamil Pocheć, który dotarł aż do ćwierćfinału. Po zawodach wszyscy pojechali na lody.

11 — 13 kwietnia 2009
Wielkanoc 2009

Wielkanoc Już w Wielką Sobotę wieczorem, Mszą Świętą Wigilii Paschalnej rozpoczęliśmy uroczysty obchód Świąt Wielkanocnych. Tę liturgię tradycyjnie rozpoczęliśmy od poświęcenia ognia i paschału przy ognisku obok wejścia do kościoła. Następnie ks. Proboszcz, który był głównym Celebransem wniósł uroczyście do świątyni paschał - świecę-symbol zmartwychwstałego Chrystusa. Następnie Ks. Robert odśpiewał orędzie wielkanocne, czyli Exultet, po czym nastąpiła Liturgia słowa. Wykorzystano w niej 2, 3 i 4 czytanie ze Starego testamentu, a także Epistołę i fragment Ewangelii. P Ewangelii Ks. proboszcz wygłosił homilię. następnie odbył się obrzęd poświęcenia wody i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Na pamiątkę Chrztu św. wierni zgromadzeni w kościele zostali pokropieni dopiero co poświęconą wodą. następnie nastąpiła modlitwa wiernych i dalszy ciąg Mszy św. W procesji oprócz księży, ministrantów i zwykłych wiernych wzięli udział także strażacy z OSP w Baćkowicach. W Niedzielę Wielkanocną , o godz. 6:00 rano wyszliśmy z procesją rezurekcyjną, aby ogłosić światu zmartwychwstanie Pana Jezusa, po czym uczestniczyliśmy w uroczystej i radosnej Eucharystii, której przewodniczył Ks. proboszcz. On tez wygłosił na niej homilię. Kolejne msze Święte były celebrowane o godz. 10:00, 12:00 i o 16:00. Na sumie oraz na Mszy o 10:00 udzielano chrztu św. czworgu dzieciom. W Poniedziałek Wielkanocny Msze Święte odbywały się tak, jak w niedziele, zas jako akt pokuty została zastosowana aspersja, czyli pokropienie wiernych wodą święconą. Ks. wikariusz szczególnie mocno pokropił tych, którzy stali w przedsionku i przed kościołem. Jako, ze pogoda była sprzyjająca, po Mszy świętej ministranci urządzili sobie za ogrodzeniem kościoła śmigus-dyngus. Poza jedną gafą (kubeł wody poleciał na panią w sile wieku) obyło się bez ofiar w ludziach i wszyscy w dobrym nastroju, choć nieco mokrzy udali się do domów.

9 — 11 kwietnia 2009
Triduum Sacrum

Triduum paschalne Wielki Czwartek, Piątek i Sobota w Kościele katolickim obchodzone są jako Triduum Paschalne. Nasze obchody rozpoczęliśmy koncelebrowaną Msza Świętą Wieczerzy Pańskiej, sprawowana w Wielki Czwartek o godz. 17:00. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. proboszcz. Liturgię, sprawowana w pełnej asyście ministrantów uświetniła swym śpiewem schola parafialna, wykonując pieśni: Gdzie miłość wzajemna oraz Sław języku tajemnicę. Wielki Piątek to dzień Męki i śmierci Pana Jezusa. tego dnia o godz. 15:00 wyszliśmy na ulice Baćkowic z drogą krzyżową. Kolejne stacje wypadały w pobliżu domów rodzin naszej parafii, a także w tak ważnych miejscach dla naszej społeczności, jak gmina, szkoła, ośrodek zdrowia, czy cmentarz. Chcieliśmy w ten sposób również te miejsca włączyć do intencji naszych modlitw. 12 stacja wypadła przy krzyżu misyjnym, zaś ostatnia w kościele. Po drodze krzyżowej rozpoczęła się liturgia Wielkiego Piątku, której przewodniczył ks. proboszcz. W czasie liturgii słowa opis Męki Pana Jezusa zaśpiewali Ks. Robert - rolę Pana Jezusa, Kamil Pocheć - rolę narratora oraz Aneta Wosik - rolę tłumu i poszczególnych osób. Po Męce Ks. proboszcz wygłosił homilię. Następnie wszyscy zgromadzeni wierni adorowali krzyż Pana Jezusa. Po adoracji krzyża i Komunii Świętej z Pan Jezus w monstrancji został przeniesiony procesyjnie do Grobu. W czasie procesji schola parafialna po kierunkiem pana organisty wykonała pieśń Odszedł Pasterz od nas. Grób Pański został w tym roku przygotowany według koncepcji ks. proboszcza. Napis na grobie brzmiał - Europo wróć do Chrystusa. Hasło to było echem orędzia biskupa Edwarda Frankowskiego. Wielki Piątek upłynął również jako szczególny czas adoracji Pana Jezusa. Przez cały dzień kościół był otwarty zaś parafianie rodzinami licznie przybywali na modlitwę. W Wielką Sobotę od godz. 8:00 do 12:00 co pół godziny były święcone pokarmy wielkanocne.

7 kwietnia 2009
bursa.jpg

Odwiedziny chorych W Wielki wtorek tradycyjnie ks. proboszcz wraz z księdzem wikariuszem odwiedzali chorych z naszej parafii, aby ich przygotować na nadchodzące święta wielkanocne. Łącznie zostało odwiedzonych 20 osób w kilkunastu domach ze wszystkich wiosek.

5 kwietnia 2009
Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa Jak co roku, tydzień przed Wielkanocą obchodziliśmy Niedzielę palmową. Tego dnia na wszystkich Mszach Świętych czytana była Męka Pana Jezusa według św. Marka. Na dwóch pierwszych Mszach brali w tym udział lektorzy z naszej parafii. Na Mszy Świętej o godz. 12:00 odbyło się uroczyste poświęcenie palm oraz procesja dookoła kościoła. NA te uroczystość przybyło bardzo dużo dzieci. Specjalnym gościem tej niedzieli był O. Stanisław OFM, który tego dnia kończył głoszone u nas rekolekcje. On to właśnie mówił wszystkie kazania tego dnia.

3 — 5 kwietnia 2009
Rekolekcje

Rekolekcje Wielkopostne W piątek rano, hymnem do Ducha Świętego rozpoczęliśmy rekolekcje wielkopostne, które głosił O. Stanisław OFM z Opatowa. Sobota była dniem spowiedzi parafialnej - tego dnia przyjechali kapłani z prawie każdej placówki duszpasterskiej naszego dekanatu, aby pojednać ludzi z Bogiem i Kościołem. W Niedziele Palmowa zas wypadło zakończenie rekolekcji. Po Mszach Świętych o 8:30, 10 i 12:00 można było uzyskać błogosławieństwo rekolekcyjne z odpustem zupełnym. Ostatnia nauka rekolekcyjna została wygłoszona podczas gorzkich żali z ambony, z której niegdyś przepowiadane było Słowo Boże w naszym kościele parafialnym.

2 kwietnia 2009

Modlitwa o beatyfikację Punktualnie o 21:37 w naszym kościele parafialnym rozpoczęła się uroczysta liturgia eucharystyczna. Jak powiedział we wstępie celebrans, zgromadziliśmy się, aby podziękować Bogu za pontyfikat papieża Jana Pawła II, prosić o jego wyniesienie na ołtarze oraz o siłę do tego, by tak, jak on naśladować Pana Jezusa. Mszy Świętej przewodniczył ks. Robert, zaś kazanie wygłosił ks. proboszcz ukazując profil świętości Sługi Bożego Jana Pawła II. Ks. proboszcz często podkreślał momenty w których widać było dużą siłę ducha papieża, który potrafił często zdobyć się na wielki wyczerpujący wysiłek dla Królestwa Bożego. Naszą modlitwę w czasie Mszy Świętej ubogaciła swym śpiewem schola parafialna. Po zakończonej liturgii odmówiliśmy modlitwę o beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II oraz zaśpiewaliśmy Apel Jasnogórski, po czym wszyscy w skupieniu udali się na nocny spoczynek.

30 — 31 marca 2009
Zdjęcia ludzi pracy

Porządkowanie budynku gospodarczego W deszczowy poniedziałkowy poranek na teren plebani przyjechała czteroosobowa ekipa z Janczyc w składzie: Jan Baran, Józef Staniek, Sławomir Staniek i Stanisław Wiśniewski. Ekipa ta brała udział w pracach porządkowych wewnątrz budynku gospodarczego, który chcemy zaadoptować na salkę dla scholi i ministrantów. We wtorek, tym razem w słonecznej pogodzie prace były kontynuowane. Tym razem do pomocy zgłosili się kolejni mieszkańcy Janczyc: Stanisław Staniek i jego syn Krzysztof. Wszystkim sprzątającym składamy serdeczne Bóg zapłać za poświęcony trud i czas.

25 marca 2009
galeria zdjęć

Pożegnanie pasterza Diecezji W środowe popołudnie, o godz 17:30, w sandomierskiej bazylice katedralnej została odprawiona Msza Święta, w której dziękowaliśmy Bogu za 17 lat istnienia diecezji w nowych granicach, a w sposób szczególny za 6 i pół roku posługiwania bpa Andrzeja Dzięgi, który decyzją papieża Benedykta XVI został przeniesiony do Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Wśród rzeszy wiernych zebranych w katedrze była także delegacja z naszej parafii.

25 marca 2009
adopcja.gif

Dzień świętości życia Uroczystość zwiastowania NMP od wielu lat jest obchodzona w Kościele w sposób szczególnie uroczysty jako dzień świętości życia. Również nasza parafia przyłączyła się do tych obchodów. Szczególną motywacją w tym roku było dla nas ostatnie słowo pasterskie bpa Andrzeja Dzięgi, w którym zachęcał nas do udziału w dziele duchowej adopcji dziecka poczętego. Z tej okazji na każdej Mszy odmawialiśmy modlitwę codzienną tego dzieła, zaś po Mszy każdy mógł wziąć do domu deklarację duchowej adopcji. Z tej możliwości skorzystało kilkudziesięciu parafian, którzy zadeklarowali się przez 9 miesięcy, czyli tyle ile trwa ciąża ludzka, do modlitwy w intencji jednego poczętego dziecka, którego życie jest zagrożone.

23 — 25 marca 2009
rekolekcje szkolne

Rekolekcje szkolne Od poniedziałku do środy w naszym kościele parafialnym odbywały się rekolekcje dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Stanisław Prokuski, proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca w Nowej Słupi.W poniedziałek i wtorek uczestnicy rekolekcji gromadzili sie na Eucharystii o godz. 8:00, na którą byli przywożeni autobusem szkolnym, zaś środa, w którą wypadła uroczystość Zwiastowania NMP była dniem spowiedzi. Tego dnia dzieci i młodzież włączyli się do parafialnego porządku Mszy Świętych i uczestniczyli w Eucharystii sprawowanej o godz. 8:30.

7 marca 2009
Misterium Męki Pańskiej

Misterium Męki Pańskiej 40 parafian wraz z ks. Robertem uczestniczyło w autokarowej pielgrzymce do Kałkowa. Na miejscu obejrzeliśmy spektakl - Misterium Męki Pańskiej, które przygotowali i przedstawili miejscowi parafianie zaangażowani w życie Kościoła.Na początku wszystkich zebranych powitał kustosz sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie, ks. inf. Czesław Wala. Spośród różnych grup pielgrzymkowych, nasza została w sposób szczególny wyróżniona, przez ks. kustosza, wspomniał bowiem, ze parafia Baćkowice bardzo często pielgrzymuje do Kałkowa. Samo blisko dwugodzinne przedstawienie bardzo nas zachwyciło i dało wiele do myślenia. Aktorzy tak bardzo się starali, że mogliśmy się wczuć w to, co przeżywał Pan Jezus w czasie swojej męki. Po zakończeniu przedstawienia ks. kustosz wszystkich polecił opiece Matki Bożej.

5 marca 2009
Herb biskupa Edwarda Frankowskiego

Jubileusz Bpa Edwarda Frankowskiego W Sandomierzu, w katedrze p.w. Narodzenia NMP odbyły się uroczystości z okazji 20 lecia sakry biskupiej biskupa pomocniczego naszej diecezji Edwarda Frankowskiego. W uroczystościach uczestniczyły przedstawicielki naszej parafii oraz ks. Robert. Ostatni raz bp Edward przebywał w naszej parafii 1 maja 2008 roku udzielając bierzmowania młodzieży z klas II i II gimnazjum.

28 lutego 2009
Zawody piłkarskie

Zawody piłkarskie Pięciu ministrantów z naszej parafii (Kamil Denkowski, Michał Denkowski, Bartosz Firmanty, Michał Majecki i Jakub Wójcicki) wzięło udział w mistrzostwach halowej piłki nożnej dla ministrantów i lektorów. Zawody odbyły się w Stalowej Woli. Najpierw , o godz. 9:00 wszystkie drużyny (29) uczestniczyły we Mszy Świętej w rozwadowskiej farze, a następnie rozjechały się do trzech hal sportowych, gdzie odbywały się mecze. W naszej drużynie najlepszym strzelcem okazał się Michał Denkowski. Choć nie zajęliśmy wysokiego miejsca, to jednak nie poddajemy się i za rok postaramy się uzyskać jeszcze lepszy wynik. Wyjazd na zawody był możliwy dzięki życzliwości wójta naszej gminy, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni.

25 lutego 2009 Środa Popielcowa Na dwóch Mszach Świętych, o godz. 10:00 i 16:00 miało miejsce posypanie głów popiołem - symbol uznania swego grzechu i pokuty za zło popełnione. Oprócz tego, w tym dniu zachowaliśmy post ścisły. W ten sposób jak co roku rozpoczęliśmy 40 dniowy okres przygotowania paschalnego. Wielki Post to czas szczególnej pracy nad sobą, w którym poprzez modlitwę, post i jałmużnę, a także różne dobre uczynki staramy się odnowić w sobie wiarę daną nam na chrzcie świętym, jak również umocnić się w świętości, aby godnie przeżyć zbliżające się święta wielkanocne.
20 lutego 2009
10000.png

10 000 wizyt Ok. 20:30 odnotowano 10000 wejście na stronę parafialną.

19 — 20 lutego 2009
klepsydra.png

Uroczystości pogrzebowe Ks. Mariana Tomasika W Czwartek o godz. 15:00 w kościele Chrystusa Nauczyciela w Radomiu została odprawiona pierwsza Msza żałobna za zmarłego kapłana, który niegdyś pracował w naszej parafii. Mszy Świętej przewodniczył i kazanie wygłosił emerytowany biskup Diecezji Radomskiej Edward Materski, zaś towarzyszył mu biskup pomocniczy Adam Odzimek. W sobotę, Paradyżu, rodzinnej miejscowości ks. Mariana Tomasika odbyły się główne uroczystości pogrzebowe tego zmarłego kapłana. Egzekwie rozpoczęły się o godz 12 w kościele parafialnym pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył i homilię wygłosił biskup pomocniczy Diecezji Radomskiej Stefan Siczek. Po Mszy Świętej ciało zmarłego kapłana zostało przewiezione na cmentarz parafialny i pochowane w grobowcu rodziny Tomasików. W uroczystościach pogrzebowych, zarówno w piątek, jak i sobotę brało udział wielu kapłanów z Diecezji Sandomierskiej i Radomskiej, alumni WSD w Radomiu, delegacje z parafii, gdzie pracował ks. Marian, oraz miejscowi parafianie. Z naszej parafii w uroczystościach pogrzebowych udział wziął obecny wikariusz - ks. Robert.

17 lutego 2009
klepsydra.png

Śmierć Ks. Mariana Tomasika W Domu Księży Emerytów w Radomiu zmarł dawny wikariusz naszej parafii ks. dr kan. Marian Tomasik. Miał 72 lata życia, w tym 46 lat kapłaństwa

11 lutego 2009
Kliknij,aby powiększyć

Światowy Dzień Chorego We wspomnienie Matki Bożej z Lourdes o godz. 10:00 była sprawowana Ofiara Eucharystyczna w intencji chorych i cierpiących z naszej parafii. Mszę świętą celebrował i kazanie wygłosił ks. proboszcz. Przede Mszą chorzy mogli skorzystać z sakramentu pokuty.

2 lutego 2009
Ofiarowanie Pańskie

Ofiarowanie Pańskie W dniu dzisiejszym wspominaliśmy wydarzenie, które miało miejsce w świątyni jerozolimskiej 40 dni po narodzeniu Pana Jezusa. Msze święte były sprawowane w porządku niedzielnym. Na każdej Mszy świętej było poświęcenie gromnic. Na Mszy świętej. o godz. 15:00 ks. proboszcz poświęcił medaliki i książeczki do nabożeństwa dla dzieci z klas drugich szkoły podstawowej. Po zakończeniu wszystkich nabożeństw odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii Świętej.

18 stycznia 2009
Jasełka

Jasełka Bożonarodzeniowe Dziś w kościele o godz. 1000 dzieci ze szkoły podstawowej zaprezentowały swoje umiejętności teatralne przedstawiając jasełka. W tym roku scenariusz odznaczał się akcentami humorystycznymi. Pasterze, którzy okazali się agentami FBI dzielnie strzegli stajenki betlejemskiej. Dzieci okazały się dobrymi, młodymi aktorami.

27 grudnia 2008 — 17 stycznia 2009
wizytaduszp.jpg

Wizyta duszpasterska Od soboty w którą wspominamy św. Jana Apostoła aż do trzeciej soboty stycznia, do wspomnienia sw. Antoniego pustelnika nasi księża w czasie wolnym od zajęć w szkole chodzili po kolędzie odwiedzając rodziny i osoby samotne. Niektóre wioski odwiedzało dwóch księży idąc z dwu końców do środka, zaś odwiedzali w pojedynkę. Ks. Robert był w kol. Olszownickiej, Żernickiej, na Pięciakach, Górkach Olszownickich, w Stanisławowie, Olszownicy, Nieskurzowie Starym, Nieskurzowie-Podlesiu, Nieskurzowie Nowym, Baranówku, Żernikach, zaś w samych Baćkowicach odwiedził domy w dzielnicy Poddane, przy ul. Kościelnej, domy nad rzeką, Kanturkę oraz Osiedle. Ks. Proboszcz był w Stanisławowie, Olszownicy, Nieskurzowie Starym, Nieskurzowie Małym, Nieskurzowie Nowym, Janczycach, Baćkowicach Górnych, na ul. Leśnej oraz na Osiedlu. Czas wizyty duszpasterskiej był czasem wzajemnego poznania parafian i duszpasterzy, gdyż księża w wielu domach byli po raz pierwszy. Temu poznaniu sprzyjała miła i serdeczna atmosfera. Każdy miał szansę porozmawiać o sprawach religijnych, parafialnych i innych nurtujących problemach.

6 stycznia 2009 Uroczystość Trzech Króli Dzisiaj, jak co roku obchodziliśmy uroczystość Objawienia Pańskiego. W czasie sumy ks. proboszcz poświęcił złoto, kadzidło i kredę, którą oznaczyliśmy drzwi naszych domów.
1 stycznia 2009
1 stycznia

Nowy Rok W uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki rozpoczęliśmy nowy rok kalendarzowy. Msze święte były odprawiane w porządku niedzielnym, a po każdej Mszy ks. proboszcz składał wszystkim parafianom życzenia noworoczne. 1 stycznia to również Światowy dzień Pokoju, dlatego szczególnie mocno modlilismy sie o pokój na świecie.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License