Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie Dekanatu Świętokrzyskiego

Informacje podstawowe

Jest to instytucja działająca w ramach wolontariatu. W Katolickim Centrum Pomocy Rodzinie można uzyskać pomoc w wielu dziedzinach życia.
W ramach KCPR Dekanatu Świętokrzyskiego działają m. in. poradnie rodzinne przygotowujące narzeczonych do życia w małżeństwie.
Duchowym opiekunem KCPR Dekanatu Świętokrzyskiego jest dekanalny duszpasterz rodzin - Ks. Jerzy Kubik
działania KCPR Dekanatu Świętokrzyskiego obejmuje wiernych z parafii tego dekanatu, czyli parafie w Baćkowicach, Bardzie, Łagowie, Nowej Słupi, Piórkowie, Rakowie, Rudkach, Szumsku i Zbelutce.

Poradnie Rodzinne

Łagów

Poradnia mieści się w budynku plebanii - pierwsze drzwi od lewej. W poradni udzielają się:

p. Agnieszka Zięba - tel. 691 860 704

p. Elżbieta Zwolińska - tel. 509 368 247

Nowa Słupia

Kursy przedmałżeńskie

Baćkowice

Raków

Grupy i akcje duszpasterstwa rodzin

Jubileuszowe spotkania małżeństw na Świętym Krzyżu

Fotorelacja z jubileuszu małżeństw na Św. Krzyżu 9 czerwca 2018 roku

Domowy Kościół

DK Diecezji Sandomierskiej

Krąg rodzin - Najbliższy Krąg rodzin Domowego Kościoła istnieje na terenie parafii św. Wawrzyńca w Nowej Słupi.

Naturalne planowanie rodziny

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Pomoc dla rodziców dziecka utraconego

Diecezjalne duszpasterstwo rodzin

Opieka duszpasterska dla wiernych żyjących w konkubinacie

Inne instytucje pomocowe

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA)

GKRPA - Baćkowice

GKRPA - Łagów - ul. Rynek (budynek Remizy strażackiej) - Tel.: 41 389 70 02

GKRPA - Nowa Słupia - Punkt Konsultacyjny ul. Świętokrzyska 18, tel. 608 088 982

GKRPA - Raków

Zachęta

Jeśli chcesz uczynić coś dobrego i włączyć się w działania KCPR Dekanatu Świętokrzyskiego, nie zwlekaj,lecz zgłoś się do swojego księdza proboszcza. Na pewno jest ktoś, kto czeka na twoją pomoc.

Zdj%C4%99cie%2040323.jpg
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License