Kapłaństwo

Kapłaństwo to sakrament, w którym kapłan otrzymuje władzę do sprawowania Mszy św., odpuszczania grzechów, celebracji innych sakramentów oraz głoszenia słowa Bożego.

W każdy I czwartek miesiąca wierni zgromadzeni na Mszy św. modlą się o uświęcenie duchowieństwa oraz nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
Ci, którzy czują się wezwani przez Chrystusa, by pójść na Nim i służyć braciom mogą zgłosić się na studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Kandydaci do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu zgłaszają się osobiście w Rektoracie do 30 czerwca i składają następujące dokumenty:

1. Podanie
2. Życiorys
3. Świadectwo dojrzałości
4. Świadectwo Chrztu świętego i przyjęcia Sakramentu Bierzmowania
5. Opinia Księdza Proboszcza oraz Księdza Katechety
6. Aktualne świadectwo lekarskie
7. Pięć fotografii
8. Kserokopię Dowodu Osobistego
9. Kserokopię książeczki wojskowej
10. Wypełnione dokumenty dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II:

Adres WSD w Sandomierzu:
Wyższe Seminarium Duchowne
ul. Żeromskiego 6
27-600 Sandomierz
tel.: (015) 832 27 08

http://www.wsd.sandomierz.opoka.org.pl/

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License