Cmentarz

Informujemy, że powstała strona internetowa naszego cmentarza parafialnego:http://www.mogily.pl/backowice (dostępna również w zakładce "Strona cmentarza")

Kolejnym etapem tworzenia tej strony jest ankieta - do pobrania poniżej, która umożliwi uzupełnienie danych osób zmarłych i przypisanie każdemu grobowi dysponenta czyli osoby decydującej o grobie, jego remontach i ewentualnym pochowaniu w danym grobie kolejnych osób zmarłych.

Ankieta do pobrania:[http://backowice.wikidot.com/local--files/cmentarz/Parafia%20pw.pdf]

Cmentarz.jpg

DSC03442.JPG

Cmentarz jest miejscem świętym

Cmentarz parafialny to miejsce, gdzie ciała naszych zmarłych oczekują na zmartwychwstanie. Podobnie jak kościół, cmentarz jest miejscem świętym, dlatego należy się na jego terenie tak zachowywać, aby nie przeszkadzać innym odwiedzającym w modlitwie, oraz aby zachować szczególny szacunek wobec zmarłych, którzy są tu pochowani.
wszelkie prace remontowo-budowlane na tym terenie powinny być najpierw uzgodnione z księdzem proboszczem, a nastepnie wykonane z zachowaniem wszelkiej staranności i ostrożności.

klepsydra.png

Pogrzeb

Jest jednym z uczynków miłosierdzia wobec ciała zmarłego człowieka, który każdy chrześcijanin ma obowiązek wypełniać.

Liturgia

Ciało człowieka ochrzczonego jest świątynią Ducha Świętego i z tej racji należy je potraktować z godnością, dlatego w Kościele Katolickim mamy specjalna liturgię pogrzebową. W naszej parafii liturgia ta składa sie z trzech stacji:

I stacja - w kaplicy przedpogrzebowej

Ta stacja stanowi wprowadzenie do liturgii pogrzebu. Modlimy się w niej za zmarłego oraz za jego rodzinę i pogrążonych w żałobie. Używamy do tego specjalnych modlitw i psalmów. Ta stacja kończy się procesją do kościoła.

II stacja - w kościele

Jest to główna część pogrzebu - Msza Święta sprawowana w intencji o zbawienie duszy zmarłej osoby. Po zakończonej Mszy Świętej udajemy się procesjonalnie na cmentarz.

III stacja - na cmentarzu

Jest to ostatnia stacja. Tutaj następuje poświęcenie grobu oraz obrzęd pogrzebania ciała ludzkiego

Formalności

Aby ksiądz mógł pogrzebać zmarłą osobę potrzeba, aby w kancelarii parafialnej przedstawić następujące dokumenty:

  • Urzędowe zaświadczenie o fakcie śmierci danej osoby (np. odpis aktu zgonu)
  • Zaświadczenie o przyjętych sakramentach przez zmarłego człowieka, jeśli umarł poza parafią.
  • Zgoda własnego ks. proboszcza, jeśli chce się pochować zmarłą osobę spoza naszej parafii.

Może zdarzyć się sytuacja, że ksiądz nie może udzielić katolickiego pogrzebu. Według Kodeksu prawa Kanonicznego, kan 1184:

§ 1. Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:
1° notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;
2° osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej:
3° inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.

Galeria zdjęć zabytkowych nagrobków i cmentarza

Wieczne odpoczywanie racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License