Chrzest

Rodzice pragnący ochrzcić swoje dziecko w naszej parafii, powinni zgłosić to w kancelarii parafialnej odpowiednio wcześniej (najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem) i ustalić termin i godzinę chrztu.

W celu spisania aktu chrztu, należy przedłożyć:
a) metrykę urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;
b) dane osobowe rodziców i chrzestnych: imię i nazwisko, adres, wiek;
c) w przypadku chrztu dziecka spoza parafii wymagana jest pisemna zgoda proboszcza parafii, na terenie której rodzice z dzieckiem zamieszkują.
d) jeśli kandydaci na chrzestnych mieszkający poza naszą parafią dostarczają ze swojej parafii (parafii zamieszkania) zaświadczenie stwierdzające, iż są praktykującymi katolikami i mogą zostać rodzicami chrzestnymi.

Rodzice dziecka (jeśli nie zachodzi przeszkoda kanoniczna) i rodzice chrzestni zobowiązani są przed chrztem dziecka przystąpić do sakramentu pokuty i w dniu chrztu świętego przystąpić w czasie Mszy świętej do Komunii świętej.
Chrzestni mają towarzyszyć i pomagać rodzicom, we wprowadzaniu ochrzczonego dziecka w życie chrześcijańskie. Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Chrzestni z poza naszej parafii, winni w dniu chrztu przedstawić zaświadczenie wystawione przez swojego proboszcza, iż mogą pełnić tę funkcję.

Chrzestnym według Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 875) może być ten, kto:
a) jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
b) nie jest ojcem ani matką przyjmującego chrzest;
c) jest katolikiem, ochrzczonym, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz wyznaje wiarę Kościoła, w której dziecko otrzymuje chrzest;
d) ukończył 16 lat;
e) prowadzi życie zgodne z wiarą i z nauką Kościoła, odpowiadające funkcji jaką ma pełnić;
f) jeśli jest jeszcze uczniem - uczęszcza na katechizację;
g) jeśli jest małżonkiem, to żyje w sakramentalnym małżeństwie;
h) jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej;

Przypominamy, iż rodzicami chrzestnymi nie mogą być:
• niewierzący i niepraktykujący,
• osoby innej religii,
• pozostający tylko na kontrakcie cywilnym lub związku partnerskim,
• nie bierzmowani i nie uczęszczający na katechezę szkolną,
• prowadzący gorszący tryb życia.

Podczas obrzędu Chrztu Świętego rodzice chrzestni trzymają świecę (chrzestny) i podają białą szatę do chrztu (chrzestna).

Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien
być dniem radości całej rodziny.
Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa
i przyjęcie Komunii Św. w jego intencji
przez wszystkich najbliższych.

W naszej parafii Sakrament Chrztu Świętego może być udzielany w II-gą i IV-tą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz.12.00 oraz w III-cią sobotę miesiąca na Mszy św. popołudniowej. A także w Wielką Sobotę w czasie liturgii wieczornej, w Poniedziałek Wielkanocny i Uroczystość Św. Szczepana na Mszy św. o godz.12.00.
(W uzasadnionych przypadkach można ustalić inny termin chrztu).
Katecheza chrzcielna w I-szy piątek miesiąca po Mszach św. wieczornych.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może zostać odłożony. Fotografowanie i filmowanie chrztu należy uzgodnić w zakrystii przed chrztem.

Czytaj więcej: http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkII-2-1.htm

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License