Bierzmowanie

1. Sakrament Bierzmowania udzielany jest w naszej parafii co dwa lata uczniom klasy II i III gimnazjum pod koniec roku szkolnego.
2. Przygotowanie do bierzmowania trwa 3 lata. Rozpoczyna się w klasie szóstej SP lub w kl. I gimnazjum.
3. Do bierzmowania może przystąpić osoba ochrzczona, zamieszkała na terenie naszej parafii. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z ważnych racji duszpasterskich, do bierzmowania mogą przygotowywać się osoby mieszkające poza naszą parafią - po okazaniu pisemnej zgody Księdza Proboszcza z parafii zamieszkania.
4. Do sakramentu bierzmowania kandydaci przygotowują się poprzez:
a) Systematyczny udział we Mszy świętej niedzielnej i w święta nakazane ( najlepiej o godz. 10.00, w uzasadnionych okolicznościach może to być inna Msza święta w naszej parafii lub poza parafią).
b) Systematyczną spowiedź świętą (raz w miesiącu).
c) Uczestnictwo w adoracji Najświętszego Sakramentu i Mszy świętej w każdy I piątek miesiąca.
d) Udział w nabożeństwach okresowych takich jak: różaniec (październik), Roraty (Adwent), Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale (Wielki Post), nabożeństwa majowe (maj) i nabożeństwa czerwcowe do Serca Pana Jezusa (czerwiec).
e) Czynne uczestnictwo w spotkaniach grup parafialnych (Oaza, LSO, KSM, KPWSD, schola, chór).
f) Uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych i adwentowych.
g) Systematyczny i zaangażowany udział w katechezie szkolnej.
h) Zdobywanie wiedzy katechizmowej i znajomości modlitw.
i) Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów przy parafii - terminy będą podawane na bieżąco. (Spotkania dla kandydatów do bierzmowania odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 14.00.)
j) Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc. Brak właściwego świadectwa i wiedzy religijnej oznacza przedłużenie przygotowania na kolejne lata.
5. Przed przystąpieniem do sakramentu bierzmowania potrzebne jest potwierdzenie, że kandydat był ochrzczony. Osoby, które zostały ochrzczone poza naszą Parafią zobowiązane są dostarczyć świadectwa chrztu z Parafii, w której były ochrzczone. Świadectwo takie należy dostarczyć do końca roku kalendarzowego roku szkolnego w którym będzie bierzmowanie.
6. Grupą przygotowującą się do bierzmowania opiekuje się ks. Katecheta i on przedstawia szczegóły dotyczące wymagań. Szczegółowe informacje podawane będą podczas trwania przygotowania.
7. Kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania (musi to być imię osoby świętej lub błogosławionej). Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata, którą chciałby naśladować.
8. Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni kandydata (tej samej płci co kandydat), a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący (praktykujący) oraz bierzmowani katolicy.

Czytaj więcej: http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkII-2-1.htm - Artykuł drugi

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License