Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

WEZWANIE DO MODLITWY

Przez całe wieki w trudnych chwilach nasi ojcowie uciekali się do modlitwy. Zdając sobie sprawę z zagrożenia jakie niesie pandemia. Wszystkie rodziny naszej parafii prosimy o codzienną wspólną modlitwę różańcową o nawrócenie świata, ustanie pandemii, o potrzebne łaski dla personelu medycznego, o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodzin naszej parafii, dla chorych o zdrowie, a dla zmarłych o życie wieczne w niebie. Prosimy więc by wszyscy, którzy chcą i mogą odmawiali w swoich domach codziennie o godzinie 20:30 przynajmniej jeden dzieciątek różańca (a najlepiej jedną część różańca). Niech modlą się wspólnie dziadkowie, rodzice i dzieci. Można modlić się z Rodziną Radia Maryja (Różaniec w Radiu Maryja i TV Trwam jest codziennie o 20:00). Wypraszajmy dla naszej wspólnoty parafialnej potrzebne łaski. Niech nam i naszym rodzinom towarzyszy opieka Matki Bożej i św. Mikołaja patrona naszej parafii.
https://www.youtube.com/watch?v=rhpMy-INgSw
https://www.youtube.com/watch?v=7NumjKUqhCk

DEKRET

Zasady obowiązujące w związku z nową falą pandemii koronawirusa

Kierując się troską o Siostry i Braci narażonych w czasie pandemii na liczne zagrożenia oraz mając na względzie zbawczą misję powierzoną przez Chrystusa Kościołowi, przypominam obowiązujące dotychczas zasady i stanowię dodatkowe, które należy niezwłocznie wdrożyć podczas liturgii i innych działań duszpasterskich.

Proszę o jednocześnie wszystkich Księży, aby pozostali w bliskim kontakcie z wiernymi – z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych – w celu zapewniania im opieki duchowej i wychodzenia naprzeciw innym bieżącym potrzebom. Jesteśmy wspólnotą, w której mamy wspierać się nawzajem, służąc sobie z miłością.

Liczba uczestników nabożeństw liturgicznych

Przypominam, że zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami sanitarnymi, podczas nabożeństw liturgicznych może przebywać w strefie żółtej – 1 osoba na 4 m² natomiast w strefie czerwonej 1 osoba na 7 m².

Dyspensa

Zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam do odwołania dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej następującym wiernym:

– osobom z objawami infekcji,

– osobom w podeszłym wieku,

– kobietom w stanie błogosławionym,

– osobom, które czują wielką obawę przed zarażeniem.

W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. „czerwonej strefie”, udzielam ponadto ogólnej dyspensy od wspomnianego obowiązku wszystkim osobom przebywającym we wspomnianej strefie podczas jej obowiązywania.

Środki ochrony osobistej

Maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta winni używać:

wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają zwolnienie lekarskie z tego obowiązku zgodnie z przepisami sanitarnymi,

pracownicy kościelni będący w kontakcie z innymi osobami, np. podczas zbierania składki czy w czasie przygotowania paramentów w zakrystii oraz w świątyni,

Służba Liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem diakona, lektora i psalmisty w momencie czytania lub śpiewu,

koncelebransi, przynajmniej podczas rozdawania Komunii św. i procesji przez świątynię.

Parafia powinna zaopatrzyć się w dozowniki płynu dezynfekującego, które należy ustawić przy drzwiach wejściowych (lecz nie w kropielnicach). Należy ponadto umieścić przy wszystkich drzwiach wejściowych przypomnienie o obowiązku stosowania maseczek.

W przypadku, gdyby ktoś nie posiadał maseczki, duszpasterze powinni zaoferować ją nieodpłatnie.

Udzielanie Komunii Świętej

Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać nikogo do przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jak również nie wolno pozbawiać wiernych możliwości przyjęcia Komunii Świętej na rękę, nawet jeśli wierni wprost nie domagają się tego. Niedopuszczalne jest głoszenie w tej materii teorii niezgodnych z obowiązującą dyscypliną Kościoła.

Za każdym razem należy wyraźnie ogłosić porządek przyjmowania Komunii Świętej. Należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię Świętą do ust i na rękę. Jeśli obecny jest jeden szafarz, komunikuje on najpierw rząd przyjmujących na rękę, a następnie rząd przyjmujących do ust. Jeśli jest większa liczba szafarzy, wówczas każdy z nich komunikuje w oddzielnym rzędzie.

Kapłan lub inny szafarz rozdający Komunię Świętą winien bezpośrednio przed tą czynnością zdezynfekować ręce, podczas niej mieć nałożoną maseczkę, a po zakończeniu obmyć palce w vasculum i powtórnie zdezynfekować ręce.

Sakrament pokuty i pojednania

Należy zadbać o należyte zabezpieczenie konfesjonałów, co jest ważne zwłaszcza w kontekście zbliżającego się okresu spowiedzi przed Uroczystością Wszystkich Świętych oraz przed Bożym Narodzeniem.

Nie wolno używać tzw. konfesjonałów zamkniętych (szafowych). W konfesjonałach, na kratkach od strony penitenta, należy umieścić folie ochronne i wymieniać je przynajmniej raz w tygodniu. Należy tam również umieścić środek do dezynfekcji z dozownikiem rozpylającym, prosząc penitentów, aby każdy po sobie zdezynfekował folię.

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym wskazane jest indywidualne nawiedzanie cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą oktawę Uroczystości.

Proszę Duszpasterzy, aby rozważyli możliwość zrezygnowania z jednej uroczystej Mszy św. i procesji w dniach 1 lub 2 listopada, a zamiast tego zaprosili wiernych do udziału w liturgiach sprawowanych w ciągu dnia w świątyniach. Zamiast jednej tradycyjnej liturgii na cmentarzu, można zaproponować nabożeństwa za zmarłych w kolejnych dniach listopada, z zachowaniem obowiązujących ograniczeń i wszelkich środków ostrożności.

Zachęcam ponadto, aby na zakończenie Mszy Świętych powrócić do praktyki śpiewu Suplikacji w intencji ustania epidemii, za chorych i personel medyczny oraz w intencji zmarłych.

Dziękując Duszpasterzom, Osobom Konsekrowanym oraz wszystkim Siostrom i Braciom w Chrystusie za zrozumienie i budowanie wspólnoty Kościoła, otaczam każdego modlitwą i z serca błogosławię.

Sandomierz, 17 października 2020 r.

+Krzysztof Nitkiewicz
Biskup Sandomierski

ks. Roman Janiec
Kanclerz Kurii

Link do strony z dekretem
https://diecezjasandomierska.pl/zasady-obowiazujace-w-zwiazku-z-nowa-fala-pandemii-koronawirusa/?fbclid=IwAR0hTD1aAgUt3QrBhmpOxtqlI7WM3RiQF7baVbLu46qeBEiUYAIwqXbJ4E8


Św. Izydor z Sewilli
Św. Izydor z Sewilli - patron Internetu
patron Internetu

Wszechmocny i wieczny Boże,
Który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo
i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim, tego co dobre, prawdziwe i piękne,
szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna,
Pana naszego Jezusa Chrystusa,
pomóż nam, błagamy Ciebie,
przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora,
abyśmy podczas naszych wędrówek w internecie
kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie i traktowali z miłością i cierpliwością
wszystkie te osoby, które spotkamy
przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Święty Izydorze, módl się za nami!


Witaj

Znajdujesz się w serwisie internetowym Parafii św. Mikołaja w Baćkowicach. Mamy nadzieję, że z pomocą Bożą i Twoją, Drogi Internauto, ta strona będzie się rozwijać.


Galeria 2020r.


Kościół z lotu ptaka - film


Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie w Łagowie

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego


Akcje, które popieramy:

W niedzielę nie chodzę do sklepu

Szkoła z duszą Prowadzę - jestem trzeźwy Stop pornografii Krucjata Wyzwolenia człowieka Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Kliknij i nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.plPoprawna pisownia w internecie

rv_splash_08logo.gif Sekcja polska Radia Watykańskiego rv_splash_08logo.gif


Diecezja Sandomierska


UWAGA! za reklamy, które się pokazują na stronie parafialnej odpowiada dostawca usług internetowych dla strony parafialnej. Jeżeli jednak ktoś nie chce tych reklam oglądać, proszę zainstalować sobie np. przeglądarkę firefox oraz dodatek AdblockPlus.

Aby zniknęły reklamy na górze strony, do adblocka należy dodac następujący filtr:

backowice.wikidot.com#div(ads)

Natomiast dodatek blokujący reklamy w operze jest tutaj

Czytania

{"module":"feed\/FeedModule","params":{"src":"http:\/\/www.mateusz.pl\/rss\/czytania\/","module_body":"%%linked_title%%"}}

Całe Pismo Święte


Podstawowe informacje

Msze Święte

Niedziele i Święta

8:00; 10:00; 12:00; 16:00;

Dni powszednie

7:00; 7:30 (w maju 17:00 i 18:00 w październiku 16:00)


Intencje Mszalne


Ogłoszenia parafialne


Nabożeństwa majowe

w Niedziele i święta — po Mszy o godz. 16:00
na tygodniu — 17:30


Nabożeństwa październikowe

w Niedziele i święta — 16:30
na tygodniu —o godz. 16:30


Droga Krzyżowa

Każdy piątek WP — 16:30


Gorzkie Żale

Każda niedziela WP — 15:30


Patron parafii

Nicolas.png

Św. Mikołaj z Myry, czyli znany i lubiany Święty Mikołaj.
Niepokalane Serce Matki Bożej


Odpusty

6 grudnia

św. Mikołaja

22 sierpnia

Niepokalanego Serca NMP

(wg starego kalendarza)Siedziba parafii:

Miejscowość Baćkowice


Peregrynacja Matki Bożej

MBCz.jpg

Redakcja strony

ks-robertks-robert
BlazejBlazej
gruhengruhen
Laura_95Laura_95
Fredo2002Fredo2002
EugeniuszEugeniusz
F1l1pF1l1p
sp ks Roman Stepiensp ks Roman Stepien
ks-Grzegorzks-Grzegorz
szef-redakcjiszef-redakcji
szefszef

Ostatnie zmiany

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License